Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

41 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 27 października

Porządek obrad 41 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 27 października 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję na dzień 27 października 2022 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, XLI Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy w 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Postęp – etap I.
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Rzeniszów.
10. Informacja o stanie realizowanych zadań oświatowych w Gminie i Mieście Koziegłowy za rok szkolny 2021/2022.
11. Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych (zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym).
12. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
13. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad 41 Sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

17

PAŹ

2022

394

razy

czytano

429/4547

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.