Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

15 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

27 grudnia 2007r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbyła się 15 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. Była to ostatnia Sesja w 2007r, a zarazem najważniejsza, dotycząca uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na nowy rok. Po przyjęciu uchwał zawartych w porządku obrad, burmistrz Jacek Ślęczka przedstawił projekt budżetu na 2008r. Burmistrz podkreślił, że projekt budżetu powstał po wnikliwym i bardzo szczegółowym rozpoznaniu wszelkich potrzeb i oczekiwań mieszkańców naszej gminy, ujętych po stronie wydatków. Wydatki w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy zaplanowane na 2008r. to ponad 31 milionów zł. Dochody planowane są na poziomie ponad 28 milionów zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi  deficyt budżetu w kwocie 3. 280.000 zł. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem bankowym – 1 milion zł, pożyczką 620 tys., wolnymi środkami 830 tys., nadwyżką z lat ubiegłych 830 tys. Tegoroczny projekt zakłada realizację już rozpoczętych działań, jak i zawiera wskazania nowych, większych zadań inwestycyjnych, to ponad 6 milionów zł, oraz wydatków bieżących w kwocie ponad 25 milionów. W wydatkach  tych są plany i zadania własne gminy,  z różnych dziedzin, które będą realizowane we wszystkich miejscowościach naszej gminy. Projekt budżetu zakłada kwoty: infrastruktura i sanitacja  wsi 1,5 mln zł plus środki zewnętrzne, budżet dróg gminnych, ponad 2 mln zł., inwestycje w oświacie na ponad 1 mln 180 tys. zł, zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego 330 tys. zł., rozbudowa nowoczesnego elektronicznego samorządu z kwotą 400 tys. środków własnych, bieżąca działalność komunalna z prawie 1,5 mln zł. Na działalność oświatową, społeczną i kulturalną zaplanowano: oświata, ponad 12 milionów zł z rezerwą 600 tys. na remonty i projekty. Pomoc społeczna, 4,5 mln i zadania z zakresu promocji kultury i kultury fizycznej ponad 800 tys. zł. Burmistrz zapewniał również, że budżet ten nie jest budżetem zamkniętym. W miarę realizacji pojawią się wolne środki z przetargów, dofinansowań, grantów. „Na potrzeby niewielkich środków będę reagował zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i w miarę możliwości wspólnie z Radą będziemy dokonywać zmian. Czekają nas wielkie zadania: kanalizacja, drogi, działalność komunalna, remonty i modernizacja mienia gminnego, oświetlenia i wiele innych. W budżecie tym każda miejscowość będzie miała swoje miejsce, od tych drobnych, a istotnych potrzeb na wielu obszarach, aż po wielkie inwestycje planowane na następne lata.” – powiedział burmistrz.
Po odczytaniu opinii Komisji stałych w tym Komisji właściwej do spraw budżetu oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada jednogłośnie uchwaliła, przedstawiony budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2008 rok. Sesję zakończyły życzenia noworoczne. BK

29

GRU

2007

2604

razy

czytano

4129/4554

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.