Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

STOWARZYSZENIE PPJ OGŁASZA KONKURS NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

STOWARZYSZENIE „PARTNERSTWO PÓŁNOCNEJ JURY”

ogłasza

KONKURS nr 1/2023/PD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na przedsięwzięcie 1.1.1

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

opisane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” na lata 2014-2020 (LSR)

 

Termin składania wniosków: 13 lutego 2023 r. – 27 lutego 2023 r.

Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury" , 

ul. Szkolna 2, 42-253 Janów 

w dni robocze tj.: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 13.00,

piątek w godz. 8.00 – 12.00

W związku z robotami budowlanymi na terenie Szkoły Podstawowej w Janowie informujemy, że wejście do biura odbywa się przez wejście główne do budynku szkoły (wejście przez przedszkole). Na drzwiach wejściowych, a także w samej placówce szkolnej są dokładne oznakowania wskazujące sposób poruszania się po szkole, aby skutecznie dotrzeć do siedziby Stowarzyszenia PPJ.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (każdy egzemplarz wniosku powinien być trwale spięty i umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze).                          

Nie przewiduje się możliwości składania wniosku o przyznanie pomocy przy użyciu generatora wniosku.                                                                                                              

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Limit dostępnych środków: 140 000,00 euro

Forma wsparcia: premia - 80 000,00 zł

1. Pełna treść ogłoszenia otwórz

2. Załącznik nr 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki otwórz

3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją. Biznesplan wraz z informacją pomocniczą, formularz umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami, formularz wniosku o płatność  wraz z instrukcją dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (PATRZ CZĘŚĆ II OPERACJE W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) otwórz

4. Oświadczenie wnioskodawcy, że jest osobą z grupy defaworyzowanej tj. (osobą bez kwalifikacji zawodowych albo osobą bez doświadczenia zawodowego, albo osobą, która chce rozpocząć działalność gospodarczą,aby rozwiązać problem bezrobocia, ale brakuje jej  środków finansowych), jeśli dotyczy, otwórz

5. Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu osoby/osób z grupy defaworyzowanej, jeśli dotyczy, otwórz

6. Klauzule RODO otwórz

7. Procedura oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych jest dostępna w panelu dla wnioskodawcy na stronie www.jura-ppj.pl otwórz

8. Kryteria oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych są dostępne w panelu dla wnioskodawcy na stronie www.jura-ppj.pl otwórz

9. Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność otwórz

27

STY

2023

540

razy

czytano

337/4534

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.