Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

47 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 23 lutego

Porządek obrad 47 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 23 lutego 2023 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na dzień 23 lutego 2023 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, XLVII Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2023 rok.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2024 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2023 rok.
9. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad 47 Sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

14

LUT

2023

401

razy

czytano

382/4594

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.