Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Nabór uzupełniający na solary od 26 do 28 kwietnia

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy ogłasza nabór uzupełniający do udziału w projekcie:

„Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od 26 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy. Wypełnione dokumenty należy składać na biurze podawczym UGiM Koziegłowy.

Informacje ogólne:

- nabór dotyczy budowy zestawu solarnego,

- dofinansowanie: max. do 85% kosztów kwalifikowanych.

wnioski do udziału w Projekcie złożyć mogą:

-osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, będące właścicielem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno - bytowych mieszkańców,

-osoby nie posiadające jakichkolwiek zaległości finansowych wobec Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Zespołu Usług Komunalnych w szczególności z tytułu: należności podatkowych, opłat za wodę, wywozu nieczystości,

-składane wnioski muszą być kompletne i posiadać wypełnione wszystkie wymagane pola,

-w przypadku współwłasności nieruchomości, wszyscy współwłaściciele muszą podpisać deklarację wraz z wymaganymi dokumentami lub upoważnić jedną osobę do reprezentowania wszystkich współwłaścicieli przy wykonywaniu czynności niezbędnych do spełnienia wymagań udziału w projekcie oraz wyrazić zgodę na przeprowadzenie prac objętych Projektem.

Informacje dotyczące naboru:

W terminie naboru należy złożyć w Biurze Podawczym w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 42 – 350 Koziegłowy, w godzinach pracy Urzędu, prawidłowo wypełnioną deklarację wraz z wymaganymi dokumentami stanowiącymi załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (wyciąg z księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące lub wydruk Elektronicznej Księgi Wieczystej - dostępny pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl, w przypadku braku inny dokument potwierdzający własność). Wzory dokumentów do pobrania w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz w załącznikach dostępnych poniżej.

Deklaracje będą przyjmowane wyłącznie w wyznaczonym terminie.

Szczegółowe informacje i dokumenty są dostępne do pobrania w załącznikach.

26

KWI

2023

2196

razy

czytano

226/4490

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.