Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

16 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


29 stycznia 2008 r. o godz. 15:00 na Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbyła  się 16 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. W porządku obrad wprowadzono dwie zmiany. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie: zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Markowice, uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2008r., uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji przesunięto na następne posiedzenie Rady. Podjęta została natomiast uchwała w sprawie zmiany uchwały z 29 czerwca 2007r. w sprawie ustalania wysokości diet dla radnych Rady Gminy i Miasta Koziegłowy i zasad ich przyznawania. Paragraf dotyczący wynagrodzenia Przewodniczącego Rady otrzymał brzmienie „Przewodniczącemu Rady-115% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, zwanego dalej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem”, a było 125%. Następna uchwała dotyczy zmian Regulaminu Targowiska tj. „ Targowisko gminne zlokalizowane w Koziegłowach przy ul. Kościuszki czynne jest od poniedziałku do soboty od.6.00 do 15.00. Targowiskiem zrządza Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach z siedzibą w Koziegłowach ul. Zamkowa 3. Nadzór bezpośredni nad targowiskiem sprawuje Dyrektor Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach”. Rada podjęła również uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej oraz inkasentów, osoby upoważnione do poboru opłat to: Rafał Zamorowski, Janusz Noczyński i Alfred Golis, podjęta została uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy. Uchwalono również stawkę opłaty za 1m sześcienny ścieków odbieranych przez Gminę i Miasto Koziegłowy w wysokości 2zł 20 groszy - łącznie z podatkiem VAT.  Rada podjęła również  uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oraz w sprawie zmiany do  Uchwały Nr 118/XIII/07 z dnia 15 listopada 2007 dotyczącej nabycia nieruchomości, w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy. Następna uchwała dotyczyła nadania nazwy ulicy we wsi Gliniana Góra na ul Myszkowską. Ważnym punktem w porządku obrad był uchwalony regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, który ma być gwarancją na czyste i przyjemne życie w naszej Gminie. Przewodnicząca Joanna Kołodziejczyk w sprawozdaniu poinformowała min. o wycofaniu skargi  Państwa Białasów z Zabijaka oraz że temat szkoły w Mysłowie będzie poruszany na następnej Sesji, po spotkaniu w Urzędzie GiM, z rodzicami. Burmistrz Jacek Ślęczka podkreślił również że handlować można tylko na nowym targowisku gminnym, na rynku będzie wprowadzony zakaz handlu. Bożena Kolasa GCI.

31

STY

2008

2456

razy

czytano

4050/4490

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.