Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

50 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 6 czerwca

Porządek obrad 50 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 6 czerwca 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) zwołuję na dzień 6 czerwca 2023 r. o godz. 15,00 (wtorek) w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, L Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy .

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2024-2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
11. Sprawozdanie z działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 r.
12. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
13. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad 50 Sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

29

MAJ

2023

261

razy

czytano

300/4592

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.