Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Podsumowanie XII edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "Nie zadawalajcie się miernotą"

19 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej w Pińczycach odbył się finał XII Wojewódzkiego Konkursu Literackiego Nie zadawalajcie się miernotą… Inicjatorką konkursu jest Pani dr Wanda Półtawska, której ze względu na niedyspozycję nie było na tegorocznym podsumowaniu. Patronat nad konkursem sprawuje od 12 lat Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

Głównymi założeniami konkursu jest propagowanie postaw wychowawczych utożsamianych z postacią świętego Jana Pawła II poprzez przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu Ojca Świętego. Uroczystość uświetnił występ Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Szkole Podstawowej w Pińczycach z wokalistą Marcinem Jajkiewiczem.

Wśród laureatów z kategorii Szkoła Podstawowa klasy IV – VI znaleźli się:

 

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

Opiekun

I m

Łucja Pętak

Szkoła Podstawowa

w Pińczycach

-----------

II m

Julia Mazur

Szkoła Podstawowa nr 4

w Myszkowie

mgr Mariola Liwoch

III m

Damian Krzemiński

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Adama Mickiewicza

w Krzepicach

mgr Iwona Głąb

Wyr.

Maja Sojka

Szkoła Podstawowa

w Cynkowie

mgr Elżbieta Chłosta

Wyr.

Krzysztof Chwist

Szkoła Podstawowa

w Siedlcu Dużym

mgr Małgorzata Knapik

Wyr.

Maria Romaniuk

Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 3

 im. Tadeusza Kościuszki

w Myszkowie

mgr Renata Cholewka

Kategoria – Szkoła Podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoły ponadpodstawowe

 

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

Opiekun

I m

Zuzanna Nędza

Zespół Szkolno Przedszkolny

w Sokolnikach

mgr Paulina Szczepanik

II m

Monika Stachurska

I Liceum Ogólnokształcące

w Częstochowie

mgr Iwona Kociołek

III m

Julia Mertas

Szkoła Podstawowa nr 47

w Bytomiu

mgr Anna Jaruszewska

Wyr.

Maria Białko

Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 5

 im. Henryka Sienkiewicza 

w Myszkowie

mgr Lidia Górniak

Wyr.

Miłosz Karewicz

Zespół Szkolno Przedszkolny

w Wierzchowisku

mgr Małgorzata Różniewska

Wyr.

Mateusz Szumski

Szkoła Podstawowa nr 37

im. Ks. Jana Twardowskiego

w Katowicach

mgr Maria Balik

 

W uroczystości uczestniczyli: m.in.: Pani Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty, Pan Andrzej Krzystyniak – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach za II Wicewojewodę Śląskiego Roberta Magdziarza, Pani Krystyna Jasińska – sekretarz Powiatu Myszkowskiego, Pan Krzysztof Bąk – sekretarz Gminy i Miasta Koziegłowy, ks. Paweł Lamek – proboszcz parafii Pińczyce, Pani Agnieszka Kłys – dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej, Pan Zbigniew Polak – dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Koziegłowach, Pani Zofia Jakubczyk – prezes Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie, Radni Gminy i Miasta Koziegłowy: Pan Andrzej Okularczyk, Pan Marcin Będkowski, Pani Jadwiga Balińska, Pan Daniel Wróbel, Pni Joanna Markowska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Cynkowie, Pani Olga Opiła – sołtys wsi Pińczyce, pracownicy ZEAOS Koziegłowy, Regionalny portal informacyjny. Myszków 365 oraz laureaci wraz z rodzicami, opiekunowie. Nie wszyscy zaproszeni goście mogli być w tym dniu ze względu na podjęte wcześniej zobowiązania dlatego Pani Jadwiga Wiśniewska – poseł do parlamentu europejskiego przysłała list, skierowany do Pani dyrektor Joanny Sularz oraz laureatów konkursu, który został odczytany podczas podsumowania.

Laureaci konkursu, zmagając się z problematyką filozoficznych i moralnych zagadnień, wzięli tym samym wielką odpowiedzialność za kształtowanie myśli i kultury, która winna nieustannie wzywać do szukania prawdy. Jak twierdzi komisja konkursowa uczestnicy konkursu w piękny sposób korzystali ze słów wypowiedzianych przez św. Jana Pawła II. Udowodnili, że nie tylko je rozumieją ale i utożsamiają się z nimi i wcielają je w swoje życie. Przypomnieli tym samym co jest tak naprawdę ważne, że życie jest najważniejszą wartością, że zdrowie to skarb, empatia to ważne słowo, które powinno być wypełnione treścią, a przebaczenie winno towarzyszyć każdemu z nas. Pani dyrektor Joanna Sularz przekazała laureatom, że Jan Paweł II byłby z nich dumny. Twierdził on, że życie w przeciętności jest stratą czasu, że nie możemy zgadzać się na bylejakość, byle jakie relacje, pozostawiające po sobie niesmak i rozczarowanie. Szczególnie cenił jedną relację – relację z matką, która umierając przedwcześnie, rozbudziła w Ojcu Świętym miłość do matki Jezusa, twierdząc, że ta szczególna matka to nie ktoś na kim można się oprzeć, ale ktoś, kto uczy jak żyć bez oparcia.  

Na zakończenie Pani dyrektor podziękowała Pani poseł Jadwidze Wiśniewskiej, Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, Centrum Myśli Jana Pawła II, Gminie i Miastu Koziegłowy, Międzypowiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w Myszkowie oraz Radzie Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej w Pińczycach za ufundowanie nagród dla laureatów konkursu.

Podziękowania zostały skierowane również do wszystkich uczestników konkursu oraz opiekunów za udział w przedsięwzięciu zapoczątkowanym przez Panią dr Wandę Półtawską, która to nieustannie prowadzi misyjną ofensywę na rzecz św. Jana Pawła II – autora słów: „ Nie zadawalajcie się miernotą”. To Pani Doktor powtarza nieustannie, że św. Jan Paweł II zawsze powtarzał młodym „Dążcie do ideału, macie szansę być świętymi, bądźcie wielkimi ludźmi, ale pamiętajcie, że pycha rodzi tyranów. Strzeżcie się fałszywej skromności – nie ma nic bardziej zwodniczego niż jej pozory”.

 

materiał przygotowany przez SP w Pińczycach

 

01

CZE

2023

699

razy

czytano