Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

2 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 23 maja

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję na dzień 23 maja 2024 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, II Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2024-2029 .
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta Koziegłowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Koziegłowy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2024 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Jedźmy Razem!” w Myszkowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Powiatu Myszkowskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy i Miasta Koziegłowy oraz ustalenia ich przedmiotu działania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.
13. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
14. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15. Interpelacje i zapytania Radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad 2 Sesji Rady Gminy i Miasta.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

15

MAJ

2024

239

razy

czytano

33/4578

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.