Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zgłoszenia kandydatów do Komitetów Sterująco-Monitorujacych

Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Piotr Stec oraz Dyrektor NIW-CRSO Michał Braun, zapraszają organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. (zwana dalej Ustawą), do zgłaszania kandydatek i kandydatów na przedstawicielki i przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetów Sterująco-Monitorujących Programów Instytutu.
 
Nabór dotyczy Komitetów Sterująco-Monitorujących w ramach Programów:
➡️ Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO
➡️ Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych ROHIS
➡️ Rządowy Program Wspierania Uniwersytetów Ludowych
➡️ Rządowy Program Wspierania Międzynarodowych Domów Spotkań
➡️ Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła
➡️ Rządowy Program Wspierania Organizacji Poradniczych
➡️ Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju
➡️ Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030
➡️ Termin zgłoszeń: do 29 maja 2024 r. do końca dnia.
 
Zgłoszenie należy przesłać w wersji elektronicznej wraz załącznikami na adres e-mail: kontakt@niw.gov.pl,
z dopiskiem w temacie wiadomości: „Nabór do KSM”.
 
Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, po zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami, zarekomenduje Przewodniczącej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego kandydatek/kandydatów, spośród których Przewodnicząca powoła członkinie i członków Komitetu.
 
Kontakt w sprawach organizacyjnych: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego nr tel. 22 468 44 00; kontakt@niw.gov.pl
 
Więcej informacji na temat naboru oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej: https://niw.gov.pl/ogloszenie-o-naborze-kandydatek-i-kandydatow-na-czlonkinie-i-czlonkow-komitetow-sterujaco-monitorujacych-programow-instytutu/

22

MAJ

2024

164

razy

czytano