Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry

Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki chronione, w tym bobra europejskiego. Zatem szkody powstałe w wyniku działalności bobrów w użytkach zielonych, gruntach rolnych, w drzewostanie lub w innych rodzajach mienia podlegają procedurze odszkodowawczej dokonywanej przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Szacowanie szkody połączone z oględzinami terenu, na którym wystąpiły oraz ewentualna wypłata odszkodowania następuje na złożony wniosek poszkodowanego, zawierający określone informacje o przedmiocie szkody oraz konieczne dokumenty.

Na stronie internetowej tut. Dyrekcji: https://www.gov.pl/web/rdos-katowice, w zakładce: Załatw sprawę pod pozycją https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa, zamieszczono kartę usługi dotyczącą sposobu załatwienia sprawy (z wyszczególnionymi dokumentami, które muszą zostać dołączone do wniosku) oraz odpowiednie wzory wniosków o odszkodowanie w zależności od gatunków, które je wyrządziły.

Więcej informacji dotyczących odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry znajduje się w załączniku poniżej.

04

CZE

2024

145

razy

czytano

15/4572

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.