Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów

                                                                     ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tj. Dz. U. z 2024 r. poz.530) w dniach  2024-06-10 –2024-08-09 w Urzędzie Gminy i Miasta  Koziegłowy, w godzinach pracy urzędu, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy Koziegłowy obrębu geodezyjnego Winowno.

Jednocześnie informuję, że:

1. zgodnie art. 21 ust. 5 ustawy o lasach w okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków;

2. dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 19.02.2024 r.;

3. wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego;

4. poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych;

5. nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych ( ewidencyjnych Ls);

6. z uwagi na fakt, że UPUL jest jedynie dokumentem gospodarczym nie jest właściwe składanie uwag dotyczących Ewidencji Gruntów i Budynków takich jak: powierzchnia ewidencyjna, stan posiadania, adresy, klasyfikacja i inne;

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

 

Dokumentacja urządzeniowa a wraz z nią instrukcje jej czytania udostępnione są w załącznikach poniżej

10

CZE

2024

165

razy

czytano

13/4578

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.