Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

18 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

28 marca 2008r  na sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbyła się 18 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. Podczas obrad Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2008 r., uchwałę w sprawie udzielenia Pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3804S, odcinek DK-1 – Zabijak – Huta Stara o długości 5,723 km. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy wyraziła wolę uczestniczenia w tym zadaniu, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Następna uchwała dotyczyła wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 60/IX/07 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso tj. w sołectwie Mysłów, osobą upoważnioną jest teraz Miklas Grażyna a w sołectwie Zabijak, Bendkowski Arkadiusz, nowy sołtys Zabijaka. Rada Gminy podjęła również uchwałę w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości w Mysłowie z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno- sportowe.

W sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Myszkowie dotyczącej ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, radni z Koziegłów, wyrazili negatywną opinię. Ograniczenie to miałoby polegać na likwidacji Poradni Ogólnej w Mysłowie, likwidacji Pracowni RTG w Szpitalu Powiatowym, likwidację Pracowni RTG w Przychodni przy ul Strażackiej i likwidacja Pracowni RTG przy ul. Partyzantów w Myszkowie. Rada Gminy Koziegłowy nie wyraża na to zgody, a zwłaszcza na zamknięcie Poradni Ogólnej w Mysłowie. Kolejne podjęte uchwały dotyczyły miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Markowice oraz uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Koziegłowy – sołectwa: Cynków, Gliniana Góra, Gniazdów, Kolin, Koziegłowki, Krusin, Lgota Górna, Lgota Mokrzesz, Lgota Nadwarcie, Markowice, Miłość, Mysłów, Mzyki, Nowa Kuźnica, Oczko, Osiek, Pińczyce, Postęp, Pustkowie Lgockie, Rzeniszów, Siedlec Duży, Stara Huta I, Stara Huta II, Winowno, Wojsławice, Zabijak, Miasta Koziegłowy i jego dzielnic: Rosochacz i Wylągi.

Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego, została wykreślona z porządku obrad.

Podczas Sesji radny Leonard Jagoda przedstawił swój wniosek o zaplanowanie i przeprowadzenie debaty z udziałem radnych i gości na temat powołania przy Zespole Szkół w Koziegłowach, jedno oddziałowego technikum np. Technikum Innowacji i Przedsiębiorczości. Poruszony został również temat zabezpieczenia środków w budżecie Gminy na plac zabaw w Miłości, pisma dotyczącego utworzenia przez Stowarzyszenie Szkół Katolickich, publicznej szkoły w Mysłowie, ze zmianą wniosku na niepubliczną, wniosku Fundacji Elementarz na utworzenie w Pińczycach Zespołu Wychowania Przedszkolnego oraz pisma księdza Jana Berdysa, Proboszcza Parafii Lgota Mokrzesz, dotyczącego budowy parkingu przy Zespole Szkół oraz przed Kościołem w Lgocie Mokrzesz. Realizacja przedmiotowego projektu uzależniona jest od posiadania tytułu prawnego do całości nieruchomości na której zaprojektowany jest parking. Jedynie nieodpłatne przekazanie aktem notarialnym na własność Gminy i Miasta Koziegłowy, gruntu stanowiącego własność parafii, pozwoliłoby zrealizować całość projektu budowlanego parkingu wraz z oświetleniem i odwodnieniem.

Sołtys Gniazdowa  upomniał się o naprawę dróg gminnych w Gniazdowie, a sołtys Postępu  złożył podziękowania na ręce burmistrza i przewodniczącej Rady,  w imieniu mieszkańców, za kanalizację. Radny Powiatowy Mariusz Morawiec w imieniu Zarządu Powiatu podziękował za wyrażenie woli wsparcia finansowego na przebudowę drogi powiatowej nr 3804S, odcinek DK-1 – Zabijak – Huta Stara, oraz poinformował o drugim etapie termomodernizacji Przychodni w Koziegłowach. Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury, Agata Morawiec, zaprosiła do współpracy przy organizacji akcji „Nasza czysta Gmina”. Akcja poprzedzona będzie prezentacją multimedialną w szkołach, a 11 kwietnia młodzież szkolna pod opieką nauczycieli wyruszy sprzątać swoje okolice.12 kwietnia o godz. 11.00, wszyscy chętni niezależnie od wieku mogą przyłączyć się do akcji. Na  rynku w Koziegłowach rozdawane będą rękawiczki i worki do selektywnej zbiórki śmieci. Pomoc deklarują również pracownicy Zespołu Usług Komunalnych, którzy będą zbierać pełne worki. Po akcji w Miejsko Gminnym Ośrodku Promocji Kultury odbędzie się ognisko z pieczonymi kiełbaskami.

 

 
 
Wiesława Machura zaprosiła wszystkich obecnych do obejrzenia wystawy prac młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół w Lgocie Górnej w ramach projektu „Szkoła atrakcyjna również po lekcjach”, realizowanego przy współudziale funduszy zewnętrznych.To dzięki zaangażowaniu dyrektor ZEAS w Koziegłowach, Katarzynie Zychowicz, nauczycieli pracujących przy projekcie oraz władz gminnych, dofinansowujących to przedsięwzięcie, młodzież szkolna mogła skorzystać z zajęć pozalekcyjnych rozwijających wiedzę i umiejętności, zainteresowania oraz zamiłowania. Nauczyciele Wiesława Machura, Ewa Plucińska, Jolanta Kotuła, Małgorzata Kumor oraz Beata Bubel zorganizowały zajęcia plastyczne, sportowe, biologiczno - ekologiczno- turystyczne i językowe w ZS w Lgocie Górnej oraz zajęcia wyjazdowe. Uczniowie klas IV- VI oraz gimnazjaliści, zwiedzili wiele ciekawych miejsc: Koszęcin, Kraków, Górę Żar, Zaczarowaną Zagrodę w Kuźnicy Starej, Palmiarnię w Gliwicach, nadleśnictwo Rudy Raciborskie oraz oczyszczalnię ścieków w Myszkowie. Młodzież wczuwała się w pracę naukowców i samodzielnie wykonywała prace badawcze, a wyniki swych doświadczeń prezentowała kolegom. Bożena Kolasa

 

01

KWI

2008

2352

razy

czytano

4062/4534

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.