Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

19 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

30 kwietnia 2008 o godzinie 15:00 na Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 19 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Koziegłowy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2007 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
  1) przedstawienie sprawozdania Burmistrza
  2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania
  3) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie absolutorium
  4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
  5) opinia komisji Rady o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium
  6) dyskusja
  7) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania burmistrza i absolutorium.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach.
8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad 19 Sesji.

 

17

KWI

2008

1841

razy

czytano

4107/4592

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.