Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

23 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


5 sierpnia 2008r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbyła się 23 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.
Podczas sesji Rada podjęła uchwały w sprawie:
- przystąpienia Gminy i Miasta Koziegłowy do realizacji projektu w ramach Podziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym  i zawodowym osób bezrobotnych  z terenu  Gminy Koziegłowy. Założeniem projektu jest:
- ułatwienie dostępu  osobom  korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, do form aktywnej integracji;
- zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności społecznych oraz zawodowych;
- zwiększenie motywacji do działania;
- zdobycie umiejętności skutecznej autoprezentacji;
- zdobycie umiejętności poruszania się po rynku pracy;
- zdobycie wiedzy z zakresu BHP
- podniesienie kwalifikacji zawodowych
Kolejno podjętymi uchwałami były w sprawie:
- zmian w budżecie GiM Koziegłowy na 2008r.
- wprowadzenia zmian do uchwały Nr 60/IX/07 z dnia 25 maja 2007r. w sprawie  poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
- zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
- wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 218/XX/2008 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Koziegłowy”
- wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 205/XX/2008 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30 maja 2008r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Koziegłówki”
- wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 206/XX/2008 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30 maja 2008r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Lgota Mokrzesz”
Na posiedzeniu Rady Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk powitała nową Panią Kierownik Gminno Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożenę Strzelecką - Kłopot, oraz nową sołtys Winowna Barbarę Zimną.
Nowy kierownik GMOPS w Koziegłowach posiada 20 letni okres zatrudnienia w obszarze Pomocy społecznej.
Ostatnio zatrudniona była w MOPS Częstochowa na stanowisku Specjalisty Pracy Socjalnej.
Posiada wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogicznym – WSP w Częstochowie. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie: Zarządzanie i organizacja placówkami Pomocy społecznej opiekuńczo-wychowawczymi, Akademia Polonijna w Częstochowie. Specjalizacja Zawodowa – Uniwersytet Śląski na Wydziale Nauk Społecznych w Katowicach
– Dyplom ministra Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w zakresie II Stopnia Specjalizacji oraz Doradztwo Zawodowe – Akademia Świętokrzyska w Kielcach. W czerwcu 2007 ukończyła Międzynarodową Szkołę Gospodarki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Do udziału w niej zakwalifikowała się w oparciu o własne projekty wspierające lokalne organizacje pozarządowe. „Mam nadzieję, że zdobyte umiejętności ze swojej pracy zawodowej jaki i naukowej wykorzystam na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy. Już  w tym półroczu 2008r., zamierzam wdrożyć do realizacji Projekt „Mogę więcej” w ramach którego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, poprzez przywrócenie zdolności lub możliwości zatrudnienia wrócą na rynek pracy. Projekt ten skierowany jest dla osób bezrobotnych z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy. W planach na rok 2009 mam przewidzianą realizację projektów mających na celu pozyskanie grantów finansowych z funduszy europejskich, za pomocą których wspierane będą inicjatywy ukierunkowane na podnoszenie zdolności do zatrudnieni, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy- powiedziała Kierownik GMOPS.

06

SIE

2008

2762

razy

czytano

3971/4490

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.