Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 


Podsumowanie projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły”


 
W dniu 18.06.2008 odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji projektu oraz prezentacja wyników powtórzonego badania na wyjściu. Raport ewaluacji wraz z raportem końcowym zostanie opublikowany w miesiącu lipcu 2008.


W uroczystości uczestniczyli: Dyrektor Biura Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Pan Witold Witkowski; Wicekurator ds. nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Katowicach Pani Alicja Janowska; Pan Hubert Niedziocha z wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach; przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Pani Joanna Kołodziejczyk; burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Pan Jacek Ślęczka; skarbnik Gminy i Miasta Koziegłowy Pani  Jadwiga Matyja, burmistrzowie, wójtowie, skarbnicy partnerskich gmin biorących udział w projekcie: Janów, Kamienica Polska, Konopiska, Libiąż, Ożarowice, Miedźno, Mierzęcice, Niegowa, Poraj Psary, Woźniki, Żarki, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół uczestniczących w  projekcie.Efekty założone w projekcie w zakresie przyrostu wiedzy uczniów zostały osiągnięte. Jest to wielki sukces i powód do ogromnej satysfakcji dla każdego pracującego w projekcie nauczyciela. Dziękuję wszystkim Państwu za to co osiągnęliście swoją ciężką pracą. 
Uczniowie w większości zdecydowanie poprawili swoje kompetencje matematyczne. Wszyscy możecie być z siebie dumni.
Wierzę, że rodzice, którzy być może czasem niepokoili się czy dodatkowa matematyka to nie jest zbyt wiele dla ich dzieci, obserwując postępy w nauce a co najważniejsze zmniejszenie stres i obaw w związku z tym przedmiotem; odczuwają radość i satysfakcję. Dziękuję za zaufanie i zgodę na realizację przedsięwzięcia. Dziękuję za współpracę i pomoc w jego realizacji.
Równocześnie przepraszam wszystkich nauczycieli, rodziców i uczniów za niedogodności związane z koniecznością powtórzenia testu na wyjściu. Pomiar lutowy nie został zatwierdzony w związku z poważnymi zarzutami o nierzetelne jego przeprowadzenie i nieprawidłową analizę wyników. Wiele sygnałów pochodziło wprost od nauczycieli i za wszystkie te sygnały dziękuję, ponieważ zapobiegły poważnym, negatywnym konsekwencjom dla całości działań w trakcie wdrażania projektu. Audyt potwierdził nieprawidłową realizację zadań związanych z ewaluacją i monitorowaniem efektów projektu. W stosunku do osób za ten stan odpowiedzialnych zostały wyciągnięte konsekwencje.
Analiza merytoryczna zamieszczona na stronie projektu, sporządzona na wniosek audytorów, nie pozostawia wątpliwości o konieczności tego posunięcia. Powtórzenie pomiaru było bardzo trudnym zadaniem, wymagającym wiele zaangażowania, wysiłku i pracy w krótkim czasie.  Jednak bez podjęcia tego wysiłku, projekt nie mógłby zostać zakończony. Dziękuję za cierpliwość i współpracę przy tym zadaniu wszystkim dyrektorom szkół, nauczycielom i pracownikom realizującym powtórzony pomiar.Zrealizowany projekt był ogromnym przedsięwzięciem. Dobra i harmonijna współpraca pomiędzy 12 gminami partnerskimi i Liderem przyniosła wymierne efekty.Serdecznie dziękuję przedstawicielom gmin: koordynatorom gminnym, władzom samorządowym, służbowym finansowym zaangażowanym w pracę, za przychylność, sympatię i załatwianie spraw projektowych na tzw. „szybkiej ścieżce”.
Z życzeniami wspaniałych wakacji.
Katarzyna Zychowicz
Dyrektor Projektu

 

 

25

CZE

2008

1814

razy

czytano

3925/4449

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.