Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

23 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

W dniu 05 sierpnia 2008r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 23 sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Koziegłowy do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM Koziegłowy na 2008r.
6. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 60/IX/07 z dnia 25 maja 2007r. w sprawie  poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
7. Podjecie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad 23 Sesji.

28

LIP

2008

1829

razy

czytano

4012/4554

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.