Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczenia na lokal w budynku Gimnazjum Nr 1 w Koziegłowach stanowiącym własność Gminy Koziegłowy. Pomieszczenie na lokal jest przeznaczone na sklepik szkolny. Przetarg będzie przeprowadzony i zorganizowany zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami/ i zgodnie z art.35 pkt 1- podaje do wiadomości wykaz lokalu przeznaczonego do wynajmu.

Przedmiotem przetargu jest lokal wymieniony w wykazie podanym do publicznej wiadomości w dn. 07.07.2008r, położony w budynku Gimnazjum Nr 1 będącym własnością Gminy Koziegłowy według poniższego zestawienia

Obręb

Lokale

Pow.

w m²

Cena 1

Cena

wywoławcza

za 1 m²

Budynek Gimnazjum Nr 1 położony w Koziegłowach

będący własnością

Gminy Koziegłowy

 

1

 

 

 

26

 

3,00 zł

+ 22% Vat

za 1m²   

= 3,66zł

 

3,00zł netto

 

Przetarg odbędzie się w dniu 02.09.2008r. o  godz. 10ºº  w Urzędzie Gminy i Miasta   Koziegłowy pokój 23.
Cena wywoławcza wynosi zgodnie z tabelą.
Oferent winien zapoznać się z projektem umowy najmu lokalu, zawierającym postanowienia w kwestiach nie będących przedmiotem przetargu. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed przetargiem.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50,00 zł na konto BS Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279-0000-0300-0068-2003-0017 do dnia 28.08.2008r.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę  wywoławczą
- osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy najmu.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

31

LIP

2008

2229

razy

czytano

3986/4530

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.