Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Organizator:
MGOPK Koziegłowy
Założenia programowe:
- podnoszenie kultury życia codziennego
- popularyzacja twórczości artystycznej poprzez działania plastyczne
- promowanie piękna ziemi powiatu myszkowskiego i Jury Krakowsko–Częstochowskiej w barwach jesieni
- integracja środowisk twórczych, wymiana doświadczeń między artystami
- animowanie lokalnej społeczności do działań twórczych

Warunki uczestnictwa:
- w plenerze mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat
- warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do 01.09.2008 na adres

MGOPK 42-350 Koziegłowy
ul. Żarecka 28
e-mail
dkkozieglowy@wp.pl
-  wpłata w wysokości 100 zł na konto Między-powiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie o/Koziegłowy  21 8279 1010 0300 0114 2003 0001 dopisek-„plener”
- uczestnicy pleneru zobowiązani są do namalowania i pozostawienia organizatorowi dwóch obrazów olejnych
- organizator zastrzega sobie prawo do nie odpłatnego reprodukowania prac w celach popularyzatorskich i dokumentacyjnych

Organizator zapewnia:
- zakwaterowanie (dojazd na koszt własny)
- podstawowe materiały niezbędne do wykonania prac
- przyjęcie zapoznawcze i wernisaż poplenerowy
Dodatkowe informacje pod nr telefonu (034) 314-12-68 od 11:00 do 18:00 (oprócz niedziel i poniedziałków). W razie niskiej frekwencji organizator zastrzega sobie prawo do odwołania pleneru i zwrotu wpłaconych pieniędzy.

12

SIE

2008

1887

razy

czytano

3946/4494

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.