Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Jak postępować w sytuacji zagrożeń ?

 W przypadku wystąpienia katastrofy władze Gminy i Miasta oraz służby ratownicze będą próbowały przyjść każdemu z pomocą.  Nie zawsze będzie to jednak możliwe by w jednym czasie dotrzeć w każde miejsce zagrożone.

Jak postępować w sytuacji zagrożeń ?

W  oparciu o specjalny Informator opracowany  w  Gminnym Centrum Reagowania Kryzysowego  mając na uwadze szeroko pojętą troskę o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, przekazujemy Państwu podstawowe zasady zachowania się w sytuacjach kryzysowych mogących wystąpić w naszej Gminie.

Wobec powyższego każdy z nas powinien być przygotowany do działań związanych ze wstępnym zabezpieczeniem się przed grożącym niebezpieczeństwem.

Niżej  podajemy rodzaje zagrożeń mogących wystąpić na terenie naszej Gminy i Miasta.

Są to:
- pożary,
- silne wiatry i huragany,
- zagrożenie związane z eksploatacją urządzeń gazowych,
- katastrofy budowlane,
- zatrucia przez niebezpieczne substancje chemiczne,
- zatrucia pokarmowe,
- terroryzm,
- epidemie,
- oraz wiele, wiele innych , które nawet trudno nam sobie wyobrazić, a tym bardziej przewidzieć czas i miejsce ich wystąpienia.

W skrócie w kilku kolejnych publikacjach postaramy się przybliżyć naszym mieszkańcom występujące zagrożenia i sposób postępowania aby uniknąć tragicznych skutków. Wiele zagrożeń spowodowanych jest bezpośrednim działaniem człowieka. Właściwe postępowanie może znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia niektórych zagrożeń.

WYPADKI Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZYMI

Na skutek nieprzewidzianych awarii, katastrof lub klęsk Żywiołowych może nastąpić zagrożenie naturalnego środowiska człowieka, zagrożenie zdrowia lub życia mieszkańców powodowanych przez obiekty stale (zakłady chemiczne, składnice, magazyny) lub ruchomych (cysterny samochodowe i kolejowe).

PRZED AWARIA

Zorientuj się, czy na terenie Twojego miejsca zamieszkania występują surowce lub półprodukty chemiczne charakteryzujące się właściwościami toksycznymi. Jeśli w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania przebiegają szlaki komunikacyjne (tory kolejowe, arterie samochodowe) dowiedz   się, czy są nimi przewożone niebezpieczne substancje chemiczne.
Jeśli tak, to zapoznaj się ze sposobem postępowania na wypadek zagrożenia i powiadom rodzinę  szczególnie dzieci o sposobach postępowania. zabezpiecz się w podręczne środki ochrony  dróg oddechowych i przetrzymuj je w ogólnodostępnym miejscu.

 

PODCZAS AWARII

W przypadku przebywania w miejscu, w którym nastąpiła awaria połączona z uwolnieniem się  jakichkolwiek toksycznych środków należy:

. zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi,
- opuścić rejon zagrożony, kierując się prostopadle do kierunku wiatru omijając miejsce awarii,
. ograniczyć oddychanie, przy pomocy wilgotnej chustki lub tamponu zatkać usta i nos oraz
najkrótsza droga opuścić teren skażony,
. stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach,
. osoby znajdujące się w domach, powinny jak najszybciej zabrać dzieci i osoby niepełnosprawne,
- wyłączyć urządzenia gazowe i elektryczne oraz wygasić paleniska, zamknąć okna i mieszkanie, powiadomić sąsiadów i udać się w kierunku wskazanym w komunikatach lub przez służbę  porządkową
. osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły  opuścić mieszkań, przystępują  niezwłocznie do uszczelniania okien, drzwi, otworów wentylacyjnych oraz innych możliwych dróg   przedostania się toksycznego środka,
. wykorzystują zastępcze i podręczne środki ochrony dróg oddechowych i skóry (maski tkaninowe, płaszcze impregnowane, okulary ochronne, tampony z waty lub gazy),
. zabezpieczyć   żywność w szczelnych pojemnikach,
. włączyć dostępne środki masowego przekazu (np. radio, TV) na program lokalny i zastosować  się do zaleceń przekazywanych w komunikatach,
. w budynkach publicznych przeprowadzić ludzi do pomieszczeń  w tym celu przygotowanych,
. z terenów zewnętrznych zabrać do pomieszczeń zwierzęta gospodarskie, uszczelnić pomieszczenia.

 

PAMIĘTAJ !

Zapach środków toksycznych jest wyczuwalny znacznie wcześniej zanim stężenie środka toksycznego stanie się  groźne dla życia ludzkiego!

 Jeżeli usłyszysz, ze w pobliżu wykoleiła się cysterna, np. z chlorem, a obłok przesuwa się z
wiatrem w Twoim kierunku, powinieneś wykonać następujące czynności:
. zamknąć drzwi i okna oraz uszczelnić je mokra tkanina,
. przygotować tampon z gazy lub innej tkaniny, który posłuży Ci do oddychania. Jeżeli jesteś na otwartej przestrzeni, sprawdź, jaki jest kierunek wiatru i uciekaj jak najszybciej prostopadle  do tego kierunku omijając miejsce awarii.

PO AWARII

. do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczaj uszczelnionych pomieszczeń
. po przejściu obłoku skażonego powietrza i odwołaniu  alarmu, dokładnie  przewietrz wszystkie pomieszczenia,
. unikaj spożywania żywności z Twojego ogrodu oraz mleka od Twoich krów, dopóki nie będą  zbadane  przez służby sanitarne,
. jeśli przebywałeś w strefie skażonej, zdejmij ubranie, które ulęgło zanieczyszczeniu, i zmień je na  czyste oraz dużą  ilością wody przemyj oczy, usta, nos i weź prysznic, następnie zgłoś się do lekarza,
. spakuj skażone ubranie i buty w oddzielnym pomieszczeniu w zamkniętym pudle bez kontaktu z innymi nieskażonymi rzeczami, wezwij odpowiednie służby do usunięcia tych przedmiotów,

. dowiedz się u władz lokalnych czym i jak odkazić ziemie i nieruchomość.

JEŚLI  JESTEŚ  ŚWIADKIEM WYPADKU DROGOWEGO  TO:

ZABEZPIECZ  MIEJSCE ZDARZENIA:

. zasłoń miejsce wypadku oraz osoby udzielające pomocy bryła pojazdu, który musi mieć włączone światła awaryjne i postojowe ( w warunkach nocnych konieczne są światła mijania, to one oświetlą miejsce wypadku),

. w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze (własny lub z pojazdów poszkodowanych),
. wykorzystaj światło ostrzegawcze latarki podręcznej, jeśli w wypadku nie było osób poszkodowanych usuń z jezdni uszkodzone pojazdy aby nie były przyczyna kolejnego, groźniejszego wypadku,

. przy pomocy telefonu komórkowego (połączenie z numerami alarmowymi 998, 997, 999, 112 jest bezpłatne) lub radia CB wezwij służby ratownicze, policje,

. jeśli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu,
. jeśli nie masz szans na pomoc innych, nie trać czasu zacznij działać sam, najważniejsze dla rannych bez pulsu i oddechu są pierwsze 4 minuty, ale pomoc im udzielona musi być fachowa.

Nie rób tego jednak, jeżeli nie umiesz zrobić tego prawidłowo, ponieważ możesz pogłębić urazy, a nawet spowodować śmierć poszkodowanego.

PAMIĘTAJ !!!

Aby wszystkie czynności wykonywać z rozwaga, bez niepotrzebnych emocji i dodatkowych zniszczeń, do czasu aż  przybędą służby ratownicze.Ty również możesz  możesz  się  znaleźć w podobnej sytuacji.

KATASTROFY BUDOWLANE

Najczęściej powodowane są:

. wadami konstrukcyjnymi i technologicznymi,
. wybuchami gazu,
. szkodami górniczymi.

OPUSZCZAJAC DOM (MIESZKANIE):

. wyłącz instalacje gazowa, elektryczna, wodna,
. zabierz ze sobą dokument tożsamości i inne ważne dokumenty, żywność, koce, odzież, pieniądze.
zadbaj o to, aby dom opuścili wszyscy domownicy oraz sąsiedzi, zachowaj szczególna ostrożność,
. o ile nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi, przez klatkę schodowa z powodu zagrożenia lub innych przeszkód -uciekaj przez okno jeśli jest to możliwe,

GDY NIE MASZ MOŻLIWOŚCI OPUSZCZENIA DOMU:

. wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus - jako znak dla ratowników, ze potrzebujesz  pomocy,

GDY JESTEŚ UNIERUCHOMIONY (PRZYSYPANY):

. nawołuj pomocy, stukaj w lekkie elementy metalowe- ułatwisz ratownikom Twoja lokalizacje,

GDY OPUŚCIŁES DOM (MIESZKANIE):

. powiadom kierującego akcja ratownicza o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy zostali jeszcze w pomieszczeniach budynku, oraz o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają
. poza domem (w pracy, szkole itp.),
. jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaz je niezwłocznie służbie ratowniczej,
. nie przeszkadzaj w pracy ratownikom,
. nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku bez zezwolenia służb budowlanych, które określają, czy takie wejście jest konieczne,
. o ile doznałeś obrażeń (jesteś ranny), zgłoś się do punktu pomocy medycznej,
. zgłoś swoje potrzeby do punktu pomocy społecznej lub władz miasta i gminy,

Kiedy iestes świadkiem katastrofy budowlanej, niezwłocznie powiadom Straż Pożarną, Policie, Pogotowie Ratunkowe.

GAZ

GAZ - to paliwo wygodne, czyste ale może tez być niebezpieczne
Korzystamy z dwóch rodzajów gazu:
. gaz ziemny,
. gaz płynny Propan Butan.

GAZ ZIEMNY - dostarczany jest siecią podziemnych przewodów i dalej instalacjami wewnątrz  budynków do mieszkań. jest on wieloskładnikową mieszanina gazowa, dla zwiększenia bezpieczeństwa  nawanianą w sposób ciągły.

GAZ ZIEMNY TWORZY MIESZANINY WYBUCHOWE Z POWIETRZEM W GRANICACH  5 - 15 % OBJĘTOŚCIOWYCH GAZU W STOSUNKU DO POWIETRZA.

Jeżeli jego stężenie w powietrzu przekroczy 5%, to może wskutek iskry, płomienia lub innego
czynnika energetycznego nastąpić wybuch.
Jeżeli jego stężenie przekroczy 15% to jest juz zbyt mało powietrza (tlenu) aby nastąpił wybuch, mieszanina gazu staje się mieszaniną palną.
. gaz ziemny jest nie jest trujący, lecz duszący,
. gaz ziemny jest lżejszy od powietrza - unosi się w górę,
wietrząc należy zachować ostrożność gdyż może nastąpić wybuch.

GAZ PŁYNNY – jest mieszanina propanu z butanem. W mieszaninie propanu i butanu, propan spełnia role czynnika "napędowego", odpowiada za ciśnienie gazu, butan role czynnika podwyższającego wartość opalowa mieszaniny.
-. w okresie letnim sprzedawane są mieszaniny propanu butanu bogatsze w butan, w okresie zimowym mieszaniny bogatsze w propan,
-. propan butan jest gazem bez zapachu, charakterystyczny zapach ulatniającego się gazu pochodzi od jego zanieczyszczeń i warto go zapamiętać,
.- gaz propan butan w mieszaninie o przeciętnym składzie jest cięższy od powietrza - opada w dół.
Urządzenia gazowe mogą być instalowane w pomieszczeniach, których wysokość wynosi co najmniej 2,2 m i muszą spełniać odpowiednie warunki w zakresie wentylacji.
-. gaz ziemny unosi się do góry, wentylacja powinna wiec zapewniać nawiew  powietrza z dołu do pomieszczeń. Wyciąg (wywiew) należy sytuować maksymalnie wysoko przy sufitach pomieszczeń,
-. gaz płynny opad w dół, wentylacja powinna wiec zapewniać nawiew z góry pomieszczeń, a wyciąg (wywiew) z najniżej położonych miejsc. Urządzeń gazowych zasilanych propanem butanem nie należy sytuować w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu. Możliwe jest wówczas zaleganie i gromadzenie się gazu trudnego do wywietrzenia.


Rodzaje alarmów pobierz

 

01

WRZ

2008

1828

razy

czytano

3883/4440

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.