Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach jako jeden z 12 ośrodków w województwie śląskim, zakwalifikował się do udziału w projekcie „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej”, realizowanym przez Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS. Projekt  współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach EFS.

Celem projektu jest przygotowanie przedstawicieli instytucji pomocy społecznej do promowania i włączania wolontariatu w działania w zakresie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt rozpoczną dwa szkolenia wstępne. Pierwsze z nich skierowane będzie do dyrektorów jednostek biorących udział w projekcie i dotyczyć będzie wprowadzenia wolontariatu w działania OPS. Podczas drugiego natomiast, pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej zostanie zaprezentowana rola, jaką spełnia wolontariat, przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu. Kolejnym punktem będzie cykl szkoleń dla pracowników socjalnych z zakresu profesjonalnego angażowania wolontariuszy w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podczas zjazdów szkoleniowych zostaną oni zapoznani z tematyką zarządzania, podstaw prawnych wolontariatu, współpracy ze środowiskiem lokalnym ,a także tworzenia projektów wolontariackich. Efektem realizowanego projektu ma być powołanie w Koziegłowach Klubu Wolontariusza. Zaangażowani  tam wolontariusze niezależnie od wieku, będą min. pomagać dzieciom w nauce a także wspierać osoby  starsze  i niepełnosprawne. „Profesjonalne zorganizowany wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej, stanowić będzie uzupełnienie pracy socjalnej, pozwoli aktywizować osoby korzystające z ośrodka i społeczność lokalną. Wszystkich chętnych do współpracy wolontariuszy serdecznie zapraszamy” – powiedziała kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach Bożena Strzelecka – Kłopot.  BK         

16

PAŹ

2008

1723

razy

czytano

3947/4530

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.