Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011 w Koziegłowach

W listopadzie br., Gmina Koziegłowy złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" przebudowy drogi gminnej nr 595008S Krusin - Rzeniszów. Celem rządowego programu jest podniesienie standardu dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowników. Dzięki zrealizowanym inwestycjom drogowym poprawią się warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność terenów i podmiotów gospodarczych, a także dostępność komunikacyjna ośrodków będących lokalnymi centrami wzrostu gospodarczego, jak i obszarów dotychczas słabo dostępnych komunikacyjnie. Droga będąca przedmiotem wniosku stanowi połączenie drogi krajowej DK1 (w miejscowości Rzeniszów) z drogą powiatową 2312S (w miejscowości Krusin). W ramach naboru gminy województwa śląskiego złożyły 123 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną wartość dofinansowania 95 410 200,00 zł. Niestety dostępna pula dla gmin wynosi tylko 31 500 000,00 zł. Podczas rozpatrywania wniosków pięcioosobowa komisja składająca się z dwóch pracowników urzędu wojewódzkiego oraz po jednym przedstawicielu urzędu marszałkowskiego, oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Policji, brała pod uwagę trzy obszary wpływające na uzyskaną punktację: wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (21 pkt), spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa (35 pkt), a także współpracę między jednostkami samorządu terytorialnego lub w partnerstwie z podmiotami gospodarczymi (0 pkt). Wniosek Gminy Koziegłowy został zakwalifikowany do Programu i uzyskał łącznie 56 pkt w ocenie formalnej oraz pozytywną ocenę merytoryczną, klasyfikując się tym samym na 11 pozycji (wśród 57 pozytywnie ocenionych wniosków) listy rankingowej wniosków. Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu do 31.12.2008 r. nastąpi oficjalne zatwierdzenie list rankingowych przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Koszt całkowity planowanej do realizacji w 2009 roku inwestycji wynosi 3 416 000,00 zł, z czego połowa czyli 1 708 000,00 zł zgodnie z założeniami programu ma pochodzić z budżetu państwa. Projekt polega na przebudowie 4 200 mb drogi w celu poprawy płynności, przepustowości i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Aktualny stan nawierzchni (od bardzo zniszczonego z licznymi ubytkami i spękaniami po odcinki gdzie spękania są niewielkie a ubytki nieliczne) stwarza bardzo duże zagrożenie dla poruszających się pojazdów i ruchu pieszych. Celem przebudowy jest podniesienie nośności konstrukcji drogi do kategorii KR2 (średnia), poszerzenie odcinków drogi z 3,6 m do 5 m (usystematyzowanie jej szerokości na całej długości drogi) i wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi, odtworzenie i modernizacja odwodnienia, utwardzenie poboczy i zjazdów oraz niewielka korekta trasy w planie jak i przekroju podłużnym – powiedziała Inspektor ds. Funduszy Krajowych i Zagranicznych Edyta Wrzosowska

09

GRU

2008

2217

razy

czytano