Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

#Mogę więcej# konferencja podsumowująca projekt

 


29 grudnia 2008r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Koziegłowach odbyła się konferencja   podsumowująca projekt realizowany przez Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach w okresie od 01.05.2008 do 31.12.2008r.  pt “Mogę więcej”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten przeznaczony był dla osób w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem projektu było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym osób bezrobotnych z  terenu Gminy i Miasta Koziegłowy.W spotkaniu uczestniczyła posłanka Jadwiga Wiśniewska, senator Czesław Ryszka, dyrektor PUP w Myszkowie Czesław Miklas, psycholog Irena Kapuśniak, doradca zawodowy Iwona Pietrzak, Joanna  Wiśniewska przedsiębiorca, Zdzisława Noszczyk przedstawiciel Akcji Katolickiej, burmistrz Jacek Ślęczka i Stanisław Błoński, sekretarz Krzysztof Bąk, pracownicy GMOPS i GCI współpracujący przy projekcie i oczywiście uczestnicy projektu. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach, Bożena Strzelecka – Kłopot, serdecznie podziękowała burmistrzowi za pomoc i wsparcie oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu: Katarzyna Olechnowicz - Ścieślicka, Justyna Kaim, M. Machura autorki projektu, Martyna Chachulska koordynator projektu, Anna Fikier główna księgowa, Bożena Kolasa i Iwona Musialik promocja projektu oraz wszystkim wykładowcom.„W ramach projektu odbyło się szereg  szkoleń  warsztatowych z doradcą zawodowym z zakresu aktywizacji zawodowej(36 godzin) , zajęcia z zakresu wsparcia psychologicznego (28 godzin)oraz szkolenie BHP. Kurs teoretyczno-praktyczny o profilu  technolog wykańczania  wnętrz przeprowadzono w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Żarkach (200 godzin).Odbyło się także szkolenie teoretyczno-praktyczne z zakresu montażu choinek  104 godziny. Wszyscy beneficjenci projektu przeszli również szereg badań z zakresu medycyny pracy oraz konsultacje specjalistów(neurolog, laryngolog, okulista). Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy i profesjonalny, dlatego cieszyły się dużym zaangażowaniem uczestników.Dzięki realizacji tego typu projektów, mamy możliwość zmienić wizerunek pomocy społecznej, umożliwić swoim beneficjentom powrót do aktywności zawodowej i zwiększyć szansę na odejście od systemu pomocy społecznej” – powiedziała kierownik.Przebieg realizacji projektu pokazany został w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez koordynatora projektu. Jak ważne jest wsparcie środowiska i instytucji w wydobyciu motywacji do działania, podkreśliła również psycholog Irena Kapuśniak.Dzięki wspaniałej, przyjaznej atmosferze podczas zajęć, udało się uczestnikom odzyskać „ moc” i zwiększyć własne poczucie wartości. Poseł Jadwiga Wiśniewska pogratulowała uczestnikom  i pracownikom ośrodka. Do życzeń i gratulacji dołączył się również senator Czesław Ryszka.Burmistrz Jacek Ślęczka wręczając uczestnikom pamiątkowe dyplomy, życzył wszystkim aby koniec projektu stał się dla nich początkiem czegoś nowego i dobrego w życiu. Podziękował kierownik GMOPS w Koziegłowach i pracownikom za zaangażowanie w swoją pracę.Uczestnicy otrzymali również upominki. Padło również wiele ciepłych słów i podziękowań od osób, które ukończyły projekt, a  nawet pojawiły się łzy.  Konferencję zakończył słodki poczęstunek i pamiątkowe zdjęcie. Bożena Kolasa


 

 

30

GRU

2009

2057

razy

czytano

3925/4547

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.