Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

34 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

W dniu 30 kwietnia 2009 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 34 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Prezentacja Zespołu Szkół w Koziegłowach.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2009 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2008 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
1) przedstawienie sprawozdania Burmistrza,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania,
3) opinia Komisji Rewizyjnej Rady GiM o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz  wniosek w sprawie absolutorium,
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie Absolutorium,
5) opinia komisji Rady o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku w sprawie Absolutorium,
6) dyskusja,
7) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania burmistrza i absolutorium.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach.
11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
12.  Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14.  wolne wnioski.
15.  Zakończenie obrad 34 Sesji.        

27

KWI

2009

1347

razy

czytano

3827/4534

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.