Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

Gminno- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach za cel swojego działania przyjmuje rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Wychodząc naprzeciw tym, narastającym, potrzebom wsparcia osób, których szanse na rynku pracy są najmniejsze ze względu na niskie kwalifikacje lub ich brak oraz problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w szeroko pojętym życiu społeczności lokalnej, rozszerzony został zakres działalności Klubu Integracji Społecznej. Oprócz  działań terapeutycznych, edukacyjno-pomocowych oraz poradnictwa pracy, GMOPS w Koziegłowach oferuje wsparcie psychoterapeutyczne dla osób z zaburzeniami zachowania i osobowości. Adresatami zajęć mogą być osoby bezrobotne, zagrożeni lub dotknięci problemem alkoholowym lub innymi uzależnieniami, przemocą w rodzinie, matki samotnie wychowujące dzieci, zwalniani z zakładów karnych, osoby niepełnosprawne, osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i własnym staraniem nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Zajęcia odbywają się w każdą środę od godz.11.00 do 15.00 w MGOPK w Koziegłowach. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach. 034  314 11 28, Referat Promocji i Rozwoju tel. (034) 314 12 61.BK

04

MAJ

2009

1415

razy

czytano

3860/4569

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.