Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Pieniadze dla organizacji pozarządowych

Pieniądze dla organizacji pozarządowych


Do 15 września br, organizacje pozarządowe mogą składać oferty na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej. Na ten cel Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył 148 000 zł. Kolejny konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego dotyczy kultury, a kwota, jaką dysponuje Województwo Śląskie na ten cel to aż 2 300 000 zł. Termin składania ofert upływa 8 września 2006 roku. Szczegółowe wytyczne i regulaminy tych konkursów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach pod adresem www.silesia-region.pl

250 tys. zł na projekty w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych Dotacje można pozyskać m.in. na edukację publiczną, profilaktykę uzależnień, socjoterapię młodzieży, tworzenie systemu wsparcia dla dorosłych dzieci alkoholików, integrację środowisk samopomocowych działających w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
O dotacje mogą starać się organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, działające w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Konkurs jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Potrwa on cały rok. Oferty można składać od dnia ogłoszenia konkursu do 22 września 2006 r. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem www.silesia-region.pl.

08

LUT

2006

3203

razy

czytano

4508/4576

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.