Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

35 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

 25 czerwca  2008 r. o godz.  15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 35 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w 2008 roku oraz stan bieżący.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM Koziegłowy na 2009 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Koziegłowy umowy o dofinansowanie Projektu „Awaryjne zasilanie wodociągu grupowego Koziegłowy z wodociągu grupowego Pińczyce z podłączeniami” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 i wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu  na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi powiatowej  nr 3804 S odcinek DK-1 – Zabijak – Stara Huta o długości 5,723 km.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu  na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 3210S ul. Warszawska w Koziegłowach , polegającego na remoncie chodników.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego pomocy finansowej dla Powiatowej Komendy Policji w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w Rudzie Śląskiej dotyczącej likwidacji Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 292/XXXI/2006 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy i Miasta Koziegłowy.
15. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
16. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad  35 Sesji.

23

CZE

2009

1445

razy

czytano

3787/4534

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.