Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej

 


Klub Integracji Społecznej, działający przy Gminno – Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koziegłowach  złożył wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do konkursu „Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej”   i otrzymał dofinansowanie w kwocie 35 000 zł,   na realizację zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”. Zajęcia potrwają do grudnia 2009r. W warsztatach uczestniczą osoby bezrobotne, uzależnione od alkoholu i współuzależnione, w tym osoby zatrudnione przy pracach społecznie – użytecznych. W ramach projektu zaplanowane są zajęcia z pracownikiem socjalnym, psychologiem, warsztaty przedsiębiorczości „Zakładamy własna firmę”, zajęcia doradztwa zawodowego, warsztaty komputerowe, warsztaty „Udoskonalenie własnego wizerunku, warsztaty rękodzielnicze, „Jak założyć stowarzyszenie” oraz Spotkanie integracyjne „Przez kulturę do trzeźwości” . Dzięki realizowanemu projektowi powstanie samopomocowa grupa wsparcia. Podczas wspólnych zajęć kulinarnych, fotograficznych i innych alternatywnych  sposobów spędzania wolnego czasu według pomysłów uczestników, powstanie grupa osób, w której umiejętności członków, służyć będą tworzeniu sieci wzajemnych kontaktów społecznych. Wzajemne wsparcie, będące wyrazem zaradności członków grupy, stworzy drugie pozaekonomiczne jej życie, w obrębie którego „bezgotówkowa” wymiana usług pozwoli przetrwać najtrudniejsze chwile. Partnerami organizacyjnymi projektu są: Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy, Powiatowy Urząd Pracy Myszków, Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury Koziegłowy, Stowarzyszenie Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy ”Jedność” Myszków, Gminna Komisja Przeciwalkoholowa. BK

 

11

LIP

2009

1843

razy

czytano

3796/4554

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.