Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i Gminy Koziegłowy

Projekt o wartości ponad 9 milionów zł. pn. „ Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły – II edycja, przygotowany przez zespół Katarzyny Zychowicz- dyrektor ZEAOS w Koziegłowach jest na liście rankingowej,  z pozytywną oceną , wniosków złożonych do konkursu  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 3.3, Poddziałania 3.3.4 Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości”.  „ Obecnie czekamy na pisemną informację z Ministerstwa Edukacji Narodowej czy otrzymamy dofinansowanie. W  puli jest 310 milionów zł., nasz wniosek jest na 66 miejscu z pozytywną oceną i rekomendowany do dofinansowania. Na 268 złożonych wniosków mamy dobrą pozycję, teraz zależy czy wystarczy środków - mówi Katarzyna Zychowicz. Wniosek Gminy i Miasta Koziegłowy jako  jednostki samorządu terytorialnego został oceniony najwyżej. Projekt skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych, planowane jest objęcie również  kształcenia  zintegrowanego, klasy I – III, na okres 3 lat szkolnych 2009 – 2012.  Z chwilą otrzymania informacji o dofinansowaniu, rozpocznie się rekrutacja partnerów do projektu. Po negocjacjach wartość projektu może ulec  zmianie. Otrzymana ocena  merytoryczna wniosku jest ogromnym sukcesem dla naszej gminy. BK

10

SIE

2009

2057

razy

czytano

3762/4535

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.