Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Polski Związek Niewidomych Koło w Koziegłowach

 


 „Pragniemy swoją działalnością  zapewnić naszym członkom  im samodzielność i umiejętność radzenia sobie w życiu w sytuacji osłabionego wzroku lub jego braku. Pragniemy w sposób rzetelny, skuteczny i profesjonalny kontynuować swoją działalność na kolejne lata” – powiedziała przewodnicząca Koła Aniela Noszczyk, podczas  uroczystego spotkania członków, 02 września w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy.


Koło w Koziegłowach liczy 40 członków: I grupa  inwalidzka- 29 osób, II grupa inwalidzka  - 9 osób oraz 2osoby podopieczne ( dzieci). Głównym celem statutowym Polskiego Związku Niewidomych jest rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących. Ten cel realizowany jest od momentu zawiązania się  Koła w Koziegłowach.  W kole udzielane są porady prawno -obywatelskie, informacje o przysługujących ulgach i dofinansowaniach, o dostępnej pomocy rehabilitacyjnej oraz nowoczesnym sprzęcie rehabilitacyjnym. Koło  ściśle  współpracuje z GMOPS w Koziegłowach, gdzie Pracownicy Socjalni w osobach Pani Zofii Churas , Katarzyny Olechnowicz -Ścieślickej, Justyny Kaim, Marty Machury, Ewy Kozłowskiej prowadzą aktywną  pracę socjalną polegającą na wszechstronnym informowaniu o przysługujących świadczeniach dla osób niewidomych i słabo widzących m.in. z pomocy społecznej. Szczególne podziękowania, przewodnicząca skierowała do   byłej Pani Kierownik GMOPS Pani Jadwigi  Piotrkowskiej która zawsze służyła swoją pomocą, a kontynuację  tej współpracy  z  kołem prowadzi również obecna kierownik Bożena Strzelecka - Kłopot. Koło  nawiązało bardzo dobrą współpracę z władzami samorządowymi, uzyskując dotacje na prowadzoną działalność. „ Tu składamy podziękowanie Burmistrzowi  Jackowi Ślęczce  i Stanisławowi Błońskiemu oraz  Sekretarzowi Krzysztofowi Bąkowi  za udzielane wsparcie i pomoc. W ciągu całego roku były udzielane porady prawne, z których członkowie Koła  PZN licznie korzystali. Porady udzielane są w GMOPS /CODZIENNIK PRAWNY/od 2009  roku.  Współpracowaliśmy z wieloma instytucjami  w tym: z Panią Joanną Lulą dyr. Zespołu Szkół w Koziegłowach ,  z Klubem Integracji Społecznej i Panią Bożeną Kolasą. Na szczególne uznanie zasługuje także współpracujący do 06/2009 z naszym Kołem będący jego duchowym wsparciem Ks. Grzegorz Banasiak”  - podkreśliła Aniela Noszczyk.  Nie do przecenienia jest również pomoc Pani Jolanty Błońskiej właścicielki sklepu „JOLA” w Koziegłowach Dzięki współpracy  z PCPR-em w Myszkowie,  4 osoby  słabo widzące otrzymały dotacje z przeznaczeniem na turnusy rehabilitacyjne, a w roku 2007 z programu „Komputer dla Homera „ skorzystały 3 osoby słabo widzące z terenu naszej Gminy. Działalność prowadzona na poziomie Koła jest to działalność uzupełniająca i komplementarna w stosunku do zadań realizowanych w Okręgu PZN w Częstochowie przez Panią Prezes Barbarę Łukasik. Koło w Koziegłowach prowadzi także działalność   interwencyjną, popierając osobiste sprawy swoich  członków w urzędach a także prowadząc wsparcie w formie pracy socjalnej w miejscu zamieszkania osób najbardziej potrzebujących. Zainteresowanych członkowstwem prosimy o kontakt z przewodniczącą Koła PZN w Koziegłowach Anielą Noszczyk lub z GMOPS w Koziegłowach Tel. 034 3141128. BK

15

WRZ

2009

1400

razy

czytano

3761/4554

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.