Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

37 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

24 września 2009 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 37 Sesja Rady Gminy  i Miasta Koziegłowy

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Przedszkole wiejskie kluczem do sukcesów edukacyjnych dzieci i spójnego rozwoju społeczności lokalnej – inicjatywa edukacyjna  Szkoły Podstawowej w Lgocie Górnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 357/XXXIX/2002 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26.02.2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski” oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały nr 334/XXXVI/06 Rady GiM Koziegłowy z dnia 24 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Koziegłowy na lata 2006 – 20013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających dla wyboru sołtysa wsi Lgota Górna.
11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
12. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad  37 Sesji

16

WRZ

2009

1317

razy

czytano

3782/4576

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.