Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Koziegłowski Rynek zmieni swoje oblicze

 


Serce miasta Koziegłów – zdegradowany rynek, po wielu latach starań i zabiegów doczekał się rewitalizacji. W centrum Koziegłów znajduje się czworoboczny rynek z ulicami wybiegającymi z narożników. Jego układ od XIV w. nie uległ znacznym zmianom, różnic można dopatrzeć się  w odnawianych na bieżąco elewacjach budynków i architekturze roślinnej skweru.  Przez wiele lat rynek był miejscem targowym, co powodowało coraz większą jego degradację. Zmiana lokalizacji targowiska stała się początkiem działań w kierunku rewitalizacji rynku.6 października 2009r. Gmina i Miasto Koziegłowy, na czele z Burmistrzem Jackiem Ślęczką podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych pn. „Rewitalizacja rynku w Koziegłowach” z konsorcjum firm: Budownictwo Inżynieria Lądowa PPHU „Maksel - Styl”, Budownictwo Inżynieria Lądowa „Maksel - Styl” Sp. z o.o., PUHP „AKWA”, PPUH „Transcom” Sp. z o.o., reprezentowanym przez inż. Leszka Nemś – pełnomocnika konsorcjum.Przekazanie placu budowy odbyło się 12 października 2009r. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zdegradowanego rynku w Koziegłowach i nadanie mu funkcji turystycznych, rekreacyjnych, gospodarczych i kulturalnych. Planowane są prace modernizacyjne istniejącej płyty rynku, polegające na wykonaniu nowej nawierzchni rynku z granitowej kostki brukowej, oświetleniu terenu, wykonaniu fontanny oraz pracach wykończeniowych. W ramach projektu zmodernizowane zostaną również nawierzchnie dwóch dróg gminnych, okalających rynek od strony północnej i zachodniej oraz wykonany zostanie remont istniejącej kanalizacji deszczowej. Projekt przyczyni się do uzyskania jednolitego charakteru zabudowy i klimatu historycznego rynku, pozwoli na jego wielofunkcyjne wykorzystanie. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace budowlane i instalacyjne, zostanie zapewniony nadzór inwestorski oraz promocja projektu. Koziegłowski Rynek „nareszcie” otrzymał szansę aby stać się wizytówką naszego miasta i Gminy.  Dzięki staraniom władz Gminy oraz pracowników referatów: promocji i rozwoju oraz gospodarki komunalnej i inwestycji powstał Projekt „Rewitalizacja rynku w Koziegłowach”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości około 1,6 mln. zł z środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość zadania wyniesie około 2,8 mln. zł.

 

13

PAŹ

2009

1985

razy

czytano

3645/4449

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.