Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Porządek obrad 38 Sesji Rady GiM Koziegłowy w dniu 29-10-2009 r.

Nr 0R – 0052/38/09
Koziegłowy, 19.10.2009 r.
Porządek obrad 38 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 29 października 2009 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 października 2009 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 38 Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie informacji o stanie realizowanych zadań oświatowych w Gminie i Mieście Koziegłowy za rok szkolny 2008/2009.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Żarki .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2009 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 60/IX/07 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso ( zmiana inkasenta w Lgocie Górnej).
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
9. Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych ( zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym).
10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad 38 Sesji.

27

PAŹ

2009

1264

razy

czytano

3743/4554

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.