Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 

Prace na rynku w KoziegłowachW Koziegłowach trwa realizacja projektu rewitalizacji rynku. Zdegradowany rynek, po wielu latach starań i zabiegów doczekał się remontu Układ czworobocznego  rynku  z ulicami wybiegającymi z narożników, znajdujący się w centrum Koziegłów od XIV w. nie uległ znacznym zmianom, różnic można dopatrzeć się  w odnawianych na bieżąco elewacjach budynków i architekturze roślinnej skweru. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zdegradowanego rynku w Koziegłowach i nadanie mu funkcji turystycznych, rekreacyjnych, gospodarczych i kulturalnych. Planowane są prace modernizacyjne istniejącej płyty rynku, polegające na wykonaniu nowej nawierzchni rynku z granitowej kostki brukowej, oświetleniu terenu, wykonaniu fontanny oraz pracach wykończeniowych. W ramach projektu zmodernizowane zostaną również nawierzchnie dwóch dróg gminnych, okalających rynek od strony północnej i zachodniej oraz wykonany zostanie remont istniejącej kanalizacji deszczowej. Inwestycja realizowana jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską, wynikającą z faktu wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego Koziegłów. Przystępując do prac obejmujących swym zasięgiem płytę rynku , Gmina i Miasto Koziegłowy wystąpiła o udzielenie pozwolenia konserwatorskiego na prace w obiekcie zabytkowym. Realizując postanowienia pozwolenia konserwatorskiego gmina wystąpiła również o pozwolenie na prace archeologiczne. Prace  te rozpoczęły się 2 grudnia i obejmują  wykonanie wyprzedzających badań w miejscu planowanej fontanny  (wykop sondażowy).Sporządzona dokumentacja przekazana będzie Śląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Prace przygotowawcze do  rewitalizacji  potrwają pod nadzorem archeologa. BK


 

22

GRU

2009

1987

razy

czytano

3721/4549

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.