Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Droga z Huty Starej do Pińczyc otwarta

 

W minioną środę 16 grudnia br., odbyło się oficjalne otwarcie drogi powiatowej Huta Stara – Pińczyce. Starostwo planuje remont dalszego odcinka tej drogi do Zabijaka i trasy DK1. Inwestycja współfinansowana była przez gminę Koziegłowy. 
Zakończona modernizacja drogi powiatowej łączącej Hutę Starą z Pińczycami jest pierwszym etapem remontu całej drogi z Huty do Zabijaka i trasy DK1. Przecięcie symbolicznej wstęgi nastąpiło w środę 16 grudnia br. przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Starej. W oficjalnej uroczystości uczestniczyli m.in.: starosta myszkowski Łukasz Stachera, burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, wicestarosta Jan Kieras, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Kaim – Hagar, członkowie Zarządu Powiatu Andrzej Jastrzębski i Mariusz Morawiec, zastępca burmistrza Stanisław Błoński, skarbnik Jadwiga Matyja, kierownik ref. promocji i rozwoju Edyta Wrzosowska, kierownik referatu gospodarki komunalnej Violetta Solarczyk, wiceprzewodniczący Rady Gminy Koziegłowy Jacek Sularz, b. starosta Marian Wróbel, radni gminy Koziegłowy, sołtysi oraz wdzięczni mieszkańcy. Spotkanie przygotował Marcin Będkowski ze strażakami OSP i mieszkańcami Starej  Huty „Za doprowadzenie tej inwestycji do końca chciałbym podziękować członkom Zarządu Powiatu i radnym z gminy Koziegłowy oraz staroście Marianowi Wróblowi, którzy z determinacją zabiegali o to, aby ta inwestycja mogła być zrealizowana, a także wszystkim osobom, które przyczyniły się do jej powstania.” - podsumował  starosta myszkowski Łukasz Stachera. Starosta Stachera zaakcentował wzorową współpracę z burmistrzem Jackiem Ślęczką, który również podkreślał istotę dobrej współpracy między Starostwem Powiatowym a Gminą Koziegłowy. „Wyrażam radość, że ten etap modernizacji drogi został zakończony, pomimo trudności, z którymi w obecnych czasach borykają się samorządy” - mówił burmistrz Jacek Ślęczka. Starosta Łukasz Stachera zadeklarował, że kwota którą udało się zaoszczędzić na realizacji tej inwestycji, zostanie, dzięki decyzji radnych powiatowych, przeznaczona na budowę chodników na odcinkach tej drogi w Hucie Starej i Pińczycach. Ogółem koszt drogi Huta Stara – Pińczyce zamknie się kwotą 2 mln 400 tys zł, z czego ponad niewiele ponad 2 mln Starostwo przeznaczyło z własnych środków, a Gmina Koziegłowy przeznaczyła 400 tys. zł, jako udział w realizowanym projekcie. Przebudowa drogi objęła: roboty przygotowawcze, wycinkę drzew, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni, wykonanie chodników, wjazdów, uzupełnienie poboczy, regulację rowów, roboty wykończeniowe i oznakowanie poziome i pionowe. Na odcinku od ul.Tęczowej do ul. Spacerowej i od ul. Spacerowej do końca, po lewej stronie w Hucie Starej, wykonano chodniki, wjazdy i roboty przygotowawcze do kanalizacji deszczowej. Wykonawcą było konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Kłobucka i MEGA-BRUK z Kłobucka. Inwestycja ta została wpisana do planu zadań inwestycyjnych Starostwa na kolejne lata, gdyż z powodu ograniczonych środków finansowych zadanie zostało zaplanowane i ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym do realizacji na lata 2009 -2010 i podzielone do realizacji na dwa etapy. I etap to ukończona właśnie modernizacja drogi, natomiast na II etap odcinek Pińczyce – Zabijak – do DK1, Starostwo jest w trakcie pozyskiwania środków pozabudżetowych. Zmodernizowana droga poprawi dostępność komunikacyjną i dostępność mieszkańcom powiatu myszkowskiego do głównych dróg, a w szczególności do istniejących terenów rolnych, gospodarczych i posesji. Poprawi dojazd i dowóz młodzieży szklonej do szkół, wpłynie na spójność i rozwój drogowego układu komunikacyjnego na obszarze objętym projektem. Dzięki zrealizowanej przez Powiat i Gminę inwestycji drogowej, poprawią się warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność terenów i podmiotów gospodarczych. Spotkanie zakończyło się  wspólnie złożonymi życzeniami świątecznymi skierowanymi również do wszystkich mieszkańców gminy Koziegłowy i całego powiatu. BK, AK

 

22

GRU

2009

2162

razy

czytano

3457/4295

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.