Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zabytki archeologiczne na rynku w Koziegłowach

Na rynku w Koziegłowach trwają prace archeologiczne obejmujące  wykonanie wyprzedzających badań w miejscu planowanej fontanny  (wykop sondażowy).

Prace na Rynku w Koziegłowach

 

Informacji na temat postępu badań udzielił nam mgr Zbigniew Małek z Archeoprojekt Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie.„Jeśli chodzi o badania, to odsłonięto południowo-zachodni narożnik kamiennych fundamentów budynku. Mur ma 80cm szerokości i wykonany jest z kamieni wapiennych łączonych zaprawą wapienną. Jest to zapewne podbudowa pod drewnianą konstrukcję ścian i dachu. Budynek mógł mieć nawet około 20x10m, ale to zostanie ostatecznie zweryfikowane po odsłonięciu całości fundamentów. Wstępnie szacuje się że budynek powstał w XIX w. i mógł pełnić funkcję ratusza lub inne związane z handlem. Hipotezy te będzie można potwierdzić dopiero po analizie znalezisk archeologicznych i źródeł historycznych. Na zachód od fundamentów odkryto fragment brukowanej nawierzchni Rynku, wykonaną również z kamieni wapiennych. W trakcie badań stwierdzono także, że teren dookoła istniejącej studni wyłożony był dużymi kamieniami. Były one równo ułożone i dopasowane, prawdopodobnie w celu ułatwienia dostępu do studni. Ponadto zarejestrowano pozostałości starszej budowli drewnianej, w postaci śladów po wbitych słupach drewnianych. Nieduży zasięg badań uniemożliwia jednak określić zasięg tej konstrukcji.  Wśród odkrywanych zabytków archeologicznych dominują drobne fragmenty naczyń glinianych, kafli piecowych, fragmenty przedmiotów żelaznych, np. gwoździ, oraz kości zwierzęce”. Rozpoczęta inwestycja  rewitalizacji rynku realizowana jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską, wynikającą z faktu wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego Koziegłów. Przystępując do prac obejmujących swym zasięgiem płytę rynku , Gmina i Miasto Koziegłowy wystąpiła o udzielenie pozwolenia konserwatorskiego na prace w obiekcie zabytkowym. Prace przygotowawcze do  rewitalizacji  potrwają pod nadzorem archeologa do chwili sporządzenia dokumentacji, która będzie przekazana Śląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

 

Prace archeologiczne na Rynku

 

30

GRU

2009

2205

razy

czytano

3655/4494

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.