Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

41 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

W dniu 28 stycznia 2010r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy
odbędzie się 41 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Porządek obrad 41 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
   
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cynków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 346/XL/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 350/XL/2009 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu GiM Koziegłowy na 2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowana projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji SPZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B.Hagera w Tarnowskich Górach.
11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
12. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad 41 Sesji.
 

27

STY

2010

2146

razy

czytano

3633/4490

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.