Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski

Konsultacje społeczne w sprawie
budowy sieci światłowodowej na terenie
Gminy i Miasta Koziegłowy


Informujemy, iż Gmina i Miasto Koziegłowy w Porozumieniu ze wszystkimi Gminami/Miastami Powiatu Częstochowskiego, Kłobuckiego, Myszkowskiego oraz Miastem Częstochowa, przygotowuje się do realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region częstochowski)”, polegającego na rozbudowie infrastruktury pasywnej (światłowody, studnie telekomunikacyjne, kanalizacja teletechniczna) uzupełniającej istniejące zasoby regionalne sieci szerokopasmowej oraz dającej możliwości rozwoju i zwiększenia liczby dostawców usług internetowych na terenie Gminy/Miasta i Subregionu Północnego.
Inwestycja trwająca od III kw. 2010 r. do IV kw. 2012 r., polegać będzie na budowie kanalizacji kablowej lokalizowanej w pasach drogowych na terenie Gminy (Miasta). W ramach przedsięwzięcia w Gminie (Mieście) położona zostanie sieć światłowodowa o długości ok. 28 km wraz z punktami dostępowymi, a także stworzony zostanie publiczny punkt bezprzewodowego dostępu do bezpłatnego internetu.
W trakcie realizacji projektu powołana zostanie Jednostka Organizacyjna (np. Międzygminny Związek), której zostanie przekazana do zarządzania wybudowana infrastruktura. W wyniku planowanego konkursu wybrany zostanie także operator telekomunikacyjny, który będzie zajmował się eksploatacją oraz udostępnianiem infrastruktury informatycznej na równych warunkach, wszystkim zainteresowanym dostawcom usług internetowych dla mieszkańców.
W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytania zamieszczone w ankiecie dotyczące planowanej inwestycji i aktualnego dostępu do internetu wśród mieszkańców Gminy (Miasta).
Zasadniczym celem realizacji niniejszego projektu – budowy sieci światłowodowej – jest aktywizacja operatorów i lokalnych dostawców, a przez to zwiększenie i poprawa dostępu do wszelkiego rodzaju usług internetowych dla mieszkańców, co przełoży się na podniesienie poziomu życia.
Jednocześnie jeżeli będą mieli Państwo więcej pytań chętnie na nie udzielimy odpowiedzi.
W sprawach merytorycznych dotyczących projektu, proszę kontaktować się z Panem Grzegorz Stępień, w budynku Urzędu, pokój nr 9 tel. 343141219.
Wypełnioną ankietę proszę dostarczyć do Urzędu Gminy i Miasta (pok. 9) w formie papierowej lub elektronicznej na adres e-mail: info@kozieglowy.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać "ANKIETA_ E-region częstochowski") w terminie do 17.02.2010r.

Podpisano:
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy
Jacek Ślęczka

 

Ankieta do pobrania

10

LUT

2010

2207

razy

czytano

3702/4569

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.