Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

            Organ prowadzący szkołę, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, organizuje dowóz uczniów do szkół. Uprawnieni do bezpłatnego przejazdu są uczniowie klas I-III zamieszkujący w odległości większej niż 3 km od siedziby szkoły obwodowej oraz uczniów klas IV-VI oraz I-III szkół gimnazjalnych. W gminie Koziegłowy, jedna trasa dowożąca gimnazjalistów z Siedlca Dużego do Zespołu Szkół Koziegłowach oraz dzieci z miejscowości Mzyki do Szkoły Podstawowej w Gniazdowie jest obsługiwana przez gminny autobus szkolny, który jest w dobrym stanie i nie budzi strachu wśród uczniów. Pozostałe trasy obsługiwane są przez przewoźnika wybieranego w przetargu nieograniczonym. Specyfikacja zawierająca warunki zamówienia obejmuje dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób oraz dopuszczenie do ruchu pojazdów przewożących ludzi. Kryterium wyboru stanowi cena. W myśl prawa zamówień publicznych nie można ograniczać dostępu wszystkich zainteresowanych wykonywaniem usług dla sektora finansów publicznych.„Wysłużony, zdezelowany, pełen usterek więc groźny” – być może autobus ale nie gimbus szkolny. Od wielu lat dowozy uczniów do szkół realizowane są za pośrednictwem PKS Myszków, który jako jedyny składa ofertę do przetargu nieograniczonego.
          „ Nie dopuścimy aby sytuacje takie miały miejsce w naszej gminie. I chociaż to po stronie przewoźnika leży odpowiedzialność za bezpieczeństwo i stan techniczny pojazdów jakimi on dysponuje, w pełni czujemy się odpowiedzialni za zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. Będziemy reagować na każdy sygnał ze strony uczniów, rodziców, nauczycieli, dotyczący taboru i zgłaszać to uprawnionym do kontroli instytucjom, Policję, Inspekcje Transportu Drogowego. Nie winą Gminy Koziegłowy jest jakość taboru w związku z przeznaczoną kwotą za tę usługę. Gmina posiada odpowiednie środki zabezpieczone w budżecie ale to przedsiębiorstwo przystąpiło z ofertą na taką kwotę do przetargu. W zakresie dowozu uczniów do szkół, zadania te podlegają zamówieniom publicznym i nie możemy sobie w swój jednostkowy, dowolny sposób wybierać oferty i firmy. Całe postępowanie przebiegało zgodnie z procedurą a Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie, wygrywając przetarg winno przestrzegać warunków zwartych w specyfikacji przetargowej. Nie dopuszczalne jest do zaistnienia sytuacji aby w drogę wyjechał autobus uszkodzony czy bez przeglądu technicznego, co mogą zakwestionować tylko służby uprawnione do tego” – powiedział min. burmistrz Jacek Ślęczka, podczas spotkania 8 lutego 2010r. w Urzędzie i w szkole w Koziegłowach, z dyrektorami szkół i rodzicami dzieci korzystających z dowozu do szkół.
         Było to kolejne spotkanie dotyczące bezpieczeństwa dzieci dowożonych do szkół w Gminie Koziegłowy. Burmistrz Jacek Ślęczka zwrócił się do dyrekcji szkół oraz rodziców aby sygnalizowali każde zastrzeżenie dotyczące taboru.
       „Kondycja przedsiębiorstwa PKS Myszków spowodowana jest zaszłościami lat poprzednich. Przemiany, zaniedbania oraz brak usystematyzowanych działań w kierunku przejęcia PKS przez odpowiedni organ doprowadziły do upadku wielu takich przedsiębiorstw. Przez wiele lat były one zawieszone w próżni. Obecnie trwają starania aby Starostwo powiatowe realizowało te zadania. W momencie jak zostałem prezesem, tj. od grudnia 2009r, rozpocząłem działania w tym kierunku. Nagłośnienie tych problemów powinno pomóc przekonać radnych powiatowych o przejęciu tych zadań. Będę dążył do wymiany taboru na nowsze samochody może uda się to częściowo zrealizować w okresie wakacji”- zapewniał prezes przedsiębiorstwa Mariusz Zaczkowski. Zapewnienia o poprawie jakości tych usług, otrzymał również na piśmie burmistrz i wszystkie szkoły korzystające z usług Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Myszkowie. „ Łączenie faktu płonącego autobusu w Myszkowie ze zgłaszanymi zastrzeżeniami pojawiającymi się w tym czasie w Gminie Koziegłowy, jest niepoprawne. Takie sytuacje zdarzają się często nawet w nowych autobusach” - dodał prezes.
          Okres ostrej zimy, stare autobusy, niezadowoleni rodzice, wszystko to wpłynęło na szum medialny wokół taboru samochodowego dowożącego uczniów do szkoły w naszej gminie. I chociaż zarzuty skierowane w kierunku niegospodarności gminy są bezpodstawne i nieprawdziwe, mam nadzieję, że nagłośnienie tej sprawy wpłynie na poprawę usług oferowanych przez przewoźnika i wiążące się z tym bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci, oraz w końcu stanie się przedmiotem debaty publicznej, aby rozwój systemu transportu publicznego szedł w odpowiednim kierunku dla dobra mieszkańców nie tylko Gminy Koziegłowy ale całego powiatu myszkowskiego – wyraził przekonanie burmistrz Jacek Ślęczka.

15

LUT

2010

2089

razy

czytano

3708/4576

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.