Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

45 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

     Porządek obrad 45 Sesji  Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

                                       w dniu 24 czerwca 2010 r. godz. 15,00

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w 2009 roku oraz stan bieżący.

5. Podjęcie  uchwały  w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy  i Miasta Koziegłowy na 2010 rok Nr 350/XL/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  szczegółowych zasad umarzania , odraczania i rozkładania na raty  wierzytelności Gminy i Miasta Koziegłowy oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Koziegłowy z tytułu niepodatkowych należności pieniężnych  mających charakter cywilnoprawny.

7. Projekt uchwały w sprawie  przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków .

8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nazewnictwa ulicy w miejscowości Koziegłowy.

11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

12.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie   międzysesyjnym.

13.Interpelacje i zapytania radnych. 

14.Wolne wnioski.

15.Zakończenie obrad  45 Sesji.

 

22

CZE

2010

1935

razy

czytano

3514/4494

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.