Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Orzekanie o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje się orzekaniem dla celów pozarentowych.

Powiatowy Zespół wydaje:

 • orzeczenia o niepełnosprawności,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (dla osób posiadających orzeczenia ZUS),
 • legitymacje osób niepełnosprawnych w oparciu o w/w dokumenty,

dodatkowo Powiatowy Zespół w Zawierciu wydaje karty parkingowe uprawniające do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

W celu uzyskania orzeczenia należy złożyć wniosek.
Druki wniosków są dostępne w siedzibie Powiatowego Zespołu i poniżej.

Wniosek o wydanie orzeczenia rozpatrywany jest w co najmniej dwuosobowym składzie: lekarz orzecznik i orzecznik innej specjalności: psycholog, doradca zawodowy, pedagog, pracownik socjalny. O tym kto wejdzie do składu orzekającego decyduje przede wszystkim cel dla jakiego składany jest wniosek i sytuacja zawodowa i społeczna składającego wniosek ujawniona we wniosku.

 

W definicji orzekania dla celów pozarentowych mieści się wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w celu:

 • uzyskania odpowiedniego zatrudnienia,
 • korzystania ze szkoleń oferowanych dla osób niepełnosprawnych przez powiatowe urzędy pracy,
 • korzystania z uprawnień przysługujących pracownikom niepełnosprawnym,
 • korzystania z ulg (np. komunikacyjnych, podatkowych, w opłatach za inne usługi),
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,
 • korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych,
 • uzyskiwania zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń z pomocy społecznej.

Orzekanie dla celów pozarentowych dotyczy:

 • osób dorosłych (w tym systemie orzeczniczym za osobę dorosłą uznaje się osobę, która ukończyła 16 rok życia),
 • dzieci (osoby do 16 roku życia).

Czynniki jakie są brane pod uwagę przez orzeczników przy analizie indywidualnej sprawy w pewnym zakresie pokrywają się z tymi jakie uwzględnia w swojej ocenie lekarz orzecznik ZUS jednak mając na uwadze, że wynik orzeczenia niesie również z sobą konsekwencje natury socjalnej i społecznej oraz fakt uczestnictwa w procesie orzeczniczym orzeczników innych specjalności należy liczyć się z analizą w następującym zakresie:

 • stan zdrowia,
 • wiek, płeć, wykształcenie, zwód, posiadane kwalifikacje,
 • zdolność do wykonywania pracy lub możliwość jej przywrócenia,
 • ograniczenia w pełnieniu ról społecznych i ograniczenia w zdolności do samodzielnej egzystencji i możliwość poprawy funkcjonowania społecznego.
 
 

22

PAŹ

2020

197

razy

czytano

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.