Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Likwidacja barier technicznych i barier w komunikowaniu się

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z niedostosowania przedmiotów i urządzeń do indywidualnych możliwości osób niepełnosprawnych lub konieczności zakupu takich przedmiotów lub urządzeń , które są niezbędne dla codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w zakresie wynikającym z niepełnosprawności. Likwidacja takiej bariery jest uzasadniona tylko wtedy, gdy doprowadzi do samodzielnego wykonywania przez osobę niepełnosprawną czynności, które do tej pory były niemożliwe.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, które uniemożliwiają osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i przekazywanie informacji. Dofinansowanie jest możliwe w sytuacji gdy  ograniczenia  w zakresie nawiązywania kontaktów z otoczeniem mają związek z rodzajem niepełnosprawności.

 

Procedura dofinansowania ze środków PFRON:

  • złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania w PCPR,
  • ocena wniosku przez komisję w PCPR,
  • decyzja o przyznaniu dofinansowania,
  • podpisanie umowy o warunkach udzielenia dofinansowania,
  • zakup przedmiotu dofinansowania.

Zakupy i inwestycje dokonane w zakresie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się przed podpisaniem umowy nie podlegają dofinansowaniu.

Osoba niepełnosprawna musi posiadać możliwość uiszczenia co najmniej 5 % wkładu własnego w kosztach zakupu.

Minimalny udział własny w kosztach inwestycji to 5% kosztu. Jednocześnie faktyczny udział w kosztach jest warunkowany limitem środków PFRON na realizację poszczególnych zadań i kryteriami ustalonymi w zakresie sposobu rozpatrywania wniosków w danym roku.

Wysokość dofinansowania może wynosić:

  • do 95% kosztu inwestycji jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

14

PAŹ

2020

225

razy

czytano

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.