Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Sprzęt rehabilitacyjny

Komu przysługuje dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego?

Osoby niepełnosprawne wymagające stałej rehabilitacji w warunkach domowych mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Dotyczy to jednak takich przedmiotów, które z czynnym udziałem osoby niepełnosprawnej służą jej codziennej rehabilitacji niemożliwej w takim wymiarze w ośrodkach rehabilitacyjnych. W tym przypadku niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest jednoznaczne zaświadczenie lekarskie o potrzebie rehabilitacji w warunkach domowych z wykorzystaniem konkretnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Konieczność zakupu sprzętu musi mieć bezpośredni zawiązek z niepełnosprawnością zatem musi wynikać z przyczyny niepełnosprawności określonej w orzeczeniu o niepełnosprawności.

 

Procedura dofinansowania ze środków PFRON w tym przypadku wygląda następująco:

  • złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania w PCPR,
  • ocena wniosku przez komisję w PCPR,
  • podpisanie umowy o  warunkach udzielenia dofinansowania,
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego dokonane przed podpisaniem umowy nie podlegają dofinansowaniu.

Przyznanie dofinansowania warunkowane jest wysokością średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Może być ono przyznane tylko tym osobom niepełnosprawnym, których średni miesięczny dochód obliczony za kwartał poprzedzający złożenie wniosku wyniesie nie więcej niż:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania może wynosić:

  • do 80% kosztu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość kwoty dofinansowania jest ustalana indywidualnie według kryteriów dofinansowania różnicujących kwoty dofinansowań w odniesieniu do konkretnych przedmiotów, sytuacji materialnej osoby niepełnosprawnej i stopnia niepełnosprawności.

14

PAŹ

2020

103

razy

czytano

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.