Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Turnusy rehabilitacyjne

Komu przysługuje turnus rehabilitacyjny?

Turnus rehabilitacyjny to forma rehabilitacji społecznej i przysługuje tym osobom niepełnosprawnym, które takiej rehabilitacji wymagają. Nie należy utożsamiać turnusu rehabilitacyjnego z pobytem sanatoryjnym, bowiem ideą turnusu rehabilitacyjnego dofinansowanego ze środków PFRON nie jest rehabilitacja lecznicza.

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym powinno poprawić sprawność psychofizyczną, ale przede wszystkim rozwijać umiejętności społeczne uczestników poprzez rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań.

 

Czas trwania turnusu rehabilitacyjnego

Turnus trwa 14 dni. Ceny turnusów są zróżnicowane, a oferty wyjazdu proponowane przez organizatorów turnusów różnią się standardem usług zapewniając jednak minimum wymagane rozporządzeniem o turnusach rehabilitacyjnych.

 

Procedura dofinansowania ze środków PFRON:

 • złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania w PCPR,
 • ocena wniosku zgodnie z przyjętymi kryteriami,
 • decyzja o przyznaniu dofinansowania,
 • wybór organizatora turnusu przez osobę niepełnosprawną,
 • przekazanie dofinansowania przez PCPR na konto organizatora,
 • wyjazd na turnus w terminie ustalonym z organizatorem turnusu.

Turnus rehabilitacyjny musi się rozpocząć w roku, w którym przyznano dofinansowanie.
Rezerwacja terminu turnusu przed uzyskaniem decyzji o wysokości dofinansowania niesie za sobą ryzyko poniesienia całkowitego kosztu turnusu. Niedobór środków PFRON wobec liczby składanych wniosków powoduje ustalenie dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowania. 

Przyznanie dofinansowania warunkowane jest wysokością średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia w/w kryterium kwota dofinansowania jest pomniejszana o kwotę przekroczenia kryterium.

 

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i ustalana jest w oparciu o przeciętne wynagrodzenie:

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się i niepracująca do 24 roku życia),
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia (osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),
 • 23% przeciętnego wynagrodzenia (osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności),
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia (osoby zatrudnione w zakładach pracy chronionej i opiekunowie osób niepełnosprawnych).

14

PAŹ

2020

173

razy

czytano

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.