Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Uczestnicy projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu przewiduje realizację działań dla 120 osób, w tym osób z niepełnosprawnością, rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W projekcie uczestniczyć mogą:

  • kobiety i mężczyźni posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkujący na terenie powiatu zawierciańskiego, którzy są w wieku aktywności zawodowej, osoby aktualnie niezatrudnione. Zaplanowane jest uczestnictwo 80 osób z niepełnosprawnością. W grupie tej przewidziane są działania dla 20 osób niepełnosprawnych zależnych i ich opiekunów, a także dla osób w wieku 50+,
  • kobiety i mężczyźni  pełniący funkcje rodziny zastępczej. Wsparciem objętych zostanie 30 rodzin zastępczych z terenu powiatu zawierciańskiego, które sprawują opiekę nad dziećmi na podstawie Ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • kobiety i mężczyźni z terenu powiatu zawierciańskiego posiadający na mocy Ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej status wychowanka rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wsparciem objętych zostanie 10 wychowanków  w wieku 15-25 lat.

UWAGA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu informuje, że podstawą uznania osoby za niepełnosprawną w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz.721 z późn.zm.) jest wyłącznie orzeczenie wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Orzeczenie innych organów (np. KRUS, wojskowych komisji lekarskich lub komisji lekarskich MSWiA) wydane po 31 grudnia 1997 roku nie stanowią podstawy do uznania osoby za niepełnosprawną w rozumieniu tej ustawy.

Ponadto w ramach działań Partnerów projektu wsparciem objęte są osoby bezrobotne, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu obejmie wsparciem 100 osób znajdujących się z różnych przyczyn w trudnej sytuacji na rynku pracy. Natomiast Centra Integracji Społecznej w Łazach i Zawierciu-Żerkowicach stworzą miejsca do reintegracji społeczno-zawodowej dla 80 osób (więcej na temat działań projektowych MOPS w Zawierciu i CIS-ów na stronach www.mopszawiercie.pl oraz www.chsd.pl)

14

PAŹ

2020

265

razy

czytano

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.