Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Projekt pn.: „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie: 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT

Krótki opis projektu :

Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polega na montażu 71 kpl. instalacji fotowoltaicznych dla odbiorców indywidualnych w Gminie i Mieście Koziegłowy, służących do produkcji energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Zakres projektu obejmuje :  opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – instalacyjnych. W ramach przedsięwzięcia planuje się również zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlano – instalacyjnymi oraz promocję projektu. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Gminie Koziegłowy w wyniku dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2 i pyłu PM10).

Główne cele projektu :

Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii elekt. ze źródeł odnawialnych w Gminie Koziegłowy w wyniku dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2 i pyłu PM10).

Oddziaływanie projektu :

• wzrost produkcji energii elektrycznej z OZE,

• relatywne zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynków mieszkalnych (zmniejszenie kosztów energii elektrycznej, dzięki zwiększeniu udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych),

• oszczędność zasobów kopalin - węgla kamiennego zasilającego elektrownię dostarczającą energię elektryczną odbiorcom na terenie gminy,

• poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa,

• ograniczenie zmian klimatycznych, w tym globalnego ocieplenia.

Oś priorytetowa  4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 1. Odnawialne źródła energii
Poddziałanie 2. Odnawialne źródła energii - RIT
Tytuł projektu Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta   Koziegłowy

Termin realizacji           2017-07-04 - 2019-09-30
Wartość całkowita        1 213 523,84 zł
Koszty kwalifikowane   1 058 274,82 zł
Dofinansowanie            899 533,57 zł

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.