Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

„Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii; dla poddziałania: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs

Okres realizacji projektu :

01.08.2020 – 30.04.2023

Wartość całkowita         34 596 388,68 zł
Koszty kwalifikowane    30 520 638,54 zł
Dofinansowanie             25 942 542,75 zł

Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w gminach: Koziegłowy i Siewierz, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2 i pyłu PM10).

Krótki opis projektu:

Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych łącznie 1.089 szt. zestawów instalacji OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym:

a) dla Gminy i Miasta Koziegłowy:

• Instalacje fotowoltaiczne (PV) - 481 szt.

• Gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 124 szt.

• Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. - 23 szt.

b) dla Gminy Siewierz:

• Instalacje fotowoltaiczne (PV) - 400 szt.

• Powietrzne pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 54 szt.

• Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. (moc. min. 2 kW) - 7 szt.

Oddziaływanie projektu: 

• wzrost produkcji energii cieplnej na potrzeby ogrzewania, c.w.u. i elektrycznej z OZE,                                         

• relatywne zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynków mieszkalnych (zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz cieplnej, dzięki zwiększeniu udziału i zużycia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych),

• oszczędność zasobów kopalin, w tym: węgla kamiennego zasilającego elektrownię dostarczającą energię elektryczną odbiorcom na terenie każdej gminy oraz wykorzystywanego na cele grzewcze,                     

• poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa,

• ograniczenie zmian klimatycznych, w tym globalnego ocieplenia,

• poprawa stanu zdrowia mieszkańców i ograniczenie ryzyka zachorowań.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.