Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

DOTACJE NA INNOWACJE
 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3.-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion. Gmina i Miasto Koziegłowy wartość projektu 1 162 573,81 zł, udział Unii Europejskiej 988 187,73 zł, publiczne środki krajowe 174 386,08 zł, okres realizacji 2012-2015.
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
 
Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na realizację polityki równych szans. Głównym celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia zjawiska wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Koziegłowy, poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Uczestnikami projektu są osoby pochodzące z gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Uczestnicy projektu to osoby pochodzące z gospodarstw domowych spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy i dostarczony został Internet do 111 gospodarstw domowych oraz 9 jednostek podległych 60 komputerów. 111 rodzin otrzymało komputery i bezpłatny dostęp do Internetu.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.