Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Fundusze, konkursy, dotacje

Fundusze dla organizacji pozarządowych

Polecane strony: https://granty.pl/ portal o aktualnych dotacjach, https://www.ngo.pl/https://fundusze.ngo.pl/aktualne

 

Zestawienie Fundacji Korporacyjnych i Firm przyznających wsparcie innym stowarzyszeniom poprzez bieżące rozpatrywanie wniosków bez określenia wysokości pomocy - w większości termin oczekiwania na decyzje wynosi trzy miesiące oraz konkursy:

 

- Fundacja Rodziny Duda im. Maksymalna Duda

Fundacja prowadzi programy grantowe na rzecz dzieci i młodzieży oraz angażuje się w doraźne akcje pomocy charytatywnej polegającej na finansowaniu lub dofinansowywaniu potrzeb zgłaszanych przez placówki pomocy społecznej oraz szpitalom a także osobom indywidualnym, znajdującym się w niezwykle trudnej i przykrej sytuacji osobistej.

https://fmd.pl

 

- Fundacja PZU

Zakres wspieranych przez Fundację działań jest bardzo szeroki, dlatego nie zamieszczam tu, dostępne w poniższym linku, w regulaminie dotacji pozakonkursowych.

https://fundacja.pzu.pl/

 

- Polska Fundacja Narodowa

Polska Fundacja Narodowa dofinansowuje przedsięwzięcia zgodne ze swoimi celami statutowymi, tj. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej w następującym zakresie:

a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności:

upowszechniania w kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej, a także upowszechniania martyrologii i bohaterskich czynów Narodu Polskiego,

kształtowania i promowania postaw patriotycznych,

promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym ochrony jej wizerunku, a także przeciwdziałania rozpowszechnianiu w kraju i za granica informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski,

ochrony a także promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

promocji Polonii i Polaków za granicą;

b) rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości;

c) wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia;

d) wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

e) wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

www.pfn.org.pl/zloz-wniosek

 

- Fundacja Grupy PERN S.A.

Zakres wspieranych przez Fundację działań jest bardzo szeroki.

http://pern.pl/fundacja-grupy-pern/

 

-Fundacja FAKTU „SERCE DLA DZIECI"

Fundacja pomaga w szczególności:

dzieciom, samotnym rodzicom z dziećmi, rodzinom wielodzietnym,

samotnym osobom starszym, grupom osób znajdujących się w trudnej sytuacji,

placówkom medycznym, placówkom opiekuńczym, placówkom edukacyjnym

http://www.fundacjafaktu.pl/komu-pomagamy

 

- Fundację Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona

[Oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury.]

https://www. pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona/#tab1

 

- Fundacja Turon

[Projekty rzecz dobra publicznego.]

https://fundacja.tauron.pl/

 

- Grupa ENERGA

Fundacji Energia udziela wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

http://grupa.energa.pl/komu_pomagamy.xml

 

- Fundacja PGE

Nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/filantropia

 

- City Handlowy Fundacja im. Kronenberga

Innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, dziedzictwo kulturowe, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, priorytety ochrony zdrowia, polityka społeczna.

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm

 

- Grupa ENEA

Udziela wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

https://www.enea.pl/pl/formularz-fundacja

 

- Fundacja ORLEN – DAR SERCA

Wsparcie dla osób fizycznych i prawnych oraz straży pożarnych (także wspiera zawodową i Ochotniczą Straż Pożarną – sprzęt i wyposażenie osobiste strażaków).

http://www.orlendarserca.pl/

 

- Fundacja PBS POMAGAM

Zdrowie, edukacja, pomoc. Wsparcie dla służby zdrowia

http://pbspomagam.pl/

 

- Fundacja LOTOS

Wsparcie dla osób fizycznych i prawnych.

http://odpowiedzialny.lotos.pl/

 

-PSG

Wydarzenia patriotyczne i historyczne, sprawy społeczne. tj. wsparcie osób i organizacji, w ramach pomocy chorym, ubogim itp., nauka i edukacja, sport i zdrowy style życia, kultura i sztuka, ekologia i ochrona środowiska.

https://www.psgaz.pl/darowizny

 

- Fundacja Eko Cykl

Ochrony środowiska i zasady zrównoważonego rozwoju, edukacja ekologiczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

http://www.fundacja-ekocykl.pl/jak-otrzymac-pomoc/

 

- Fundacja KGHM

Osoby fizyczne – zdrowie.

Instytucje i NGO: Zdrowie i bezpieczeństwo, sport i rekreacja, nauka i edukacja, kultura i tradycja.

http://fundacjakghm.pl/

 

- Fundacja Wawel z Rodziną

Udzielanie pomocy oraz wspieranie polskich rodzin i instytucji sprawujących opiekę zastępczą nad dziećmi.

http://www.fundacjawawel.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.