Skróty klawiszowe:

Informacja ws. Monitoringu Stadionu Piłkarskiego

Strona główna » Urząd » RODO » Informacja ws. Monitoringu Stadionu Piłkarskiego

wielkość tekstu: A | A | A

Szanowni Państwo  

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Koziegłowy - reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą przy Placu Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy. tel.: (34) 31 41 219, um@kozieglowy.pl.
2)    Informacje w postaci nagrań zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu zabezpieczenie obiektu, stadionu i terenu przyległego wraz z budynkami i umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących lub narażających mienie Gminy, a tym samym Naszych mieszkańców na straty.
3)    Utrwalone informacje nie są wykorzystane w żadnym innym celu.
4)    Monitoring obejmuje następujące obszary:
a)    stadion piłkarski,
b)    budynki zlokalizowane na stadionie.
5)    Zakres gromadzonych informacji w postaci nagrań obejmuje:
a)    wizerunek osób i ich zachowanie,
b)    pojazdy i numery rejestracyjne pojazdów,
c)    datę i godzinę
d)    miejsce zdarzenia
e)    numery rejestracyjne pojazdów, miejsce i czas zdarzenia objętego monitoringiem.
6)    Zebrane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7)    Zgromadzone informacje będą przechowywane maksymalnie przez okres nie przekraczający 30 dni od dnia utrwalenia zdarzenia, a później automatycznie usuwane.
8)    Podstawą prawną upoważniającą Urząd Gminy do stosowania systemu monitoringu jest art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
9)    Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeżeli uznajecie, iż przetwarzanie danych w systemie monitoringu narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa krajowego i unijnego.
10)    Dane wskazane w ust. 5 gromadzone są w sposób automatyczny, ale nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11)    Z wyznaczonym w Gminie Inspektorem ochrony danych można się kontaktować kierując korespondencje na adres Urzędu `Gminy i Miasta Koziegłowy lub bezpośrednio przesyłając korespondencje na adres e-mail: iod@kozieglowy.pl lub telefonicznie pod numerem +48 888 411 911. Łukasz Burzyński

 

 

Walory Gminy
  • Dziedzictwo kulturowe i historyczne
  • Bogate zasoby wód głębinowych
  • Malownicze krajobrazy
  • Bogactwo przyrody
  • Strefy aktywności turystycznej
  • Szlaki konne i rowerowe
  • Korzystna lokalizacja
  • Przedsiębiorczość mieszkańców
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook

Koziegłowy dawno temu
blog historyczny
Leonarda Jagody